EHL pöördumine Kultuurikomisjoni poole

9. oktoobril pöördusime kirjalikult Riigikogu Kultuurikomisjoni poole palvega toetada 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu arutelul õpetajate töötasu alammäära tõstmist vähemalt 1000 euroni kuus ja toetada selle jaoks vahendite leidmist riigieelarvest.

EHL on aastaid seisnud selle eest, et õpetajate töötasu alammäärade kehtestamisel peaks lähtuma sellest, et õpetaja töötasu alammäär peab olema võrdne Eesti Vabariigi keskmise töötasuga. 2016. aastal peaks õpetajate töötasu miinimum olema Eestis vähemalt 1000 eurot, mis on 91% prognoositavast riigi keskmisest palgast.

Täistekstiga on võimalik tutvuda alloleval lingil.

Üheskoos suudame!

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks