Lasteaiaõpetaja ON õpetaja

EHL toetab lasteaiaõpetajate palgataotlust

AVALDUS

08. juuni 2015

Lasteaiaõpetaja ON õpetaja

Eesti Haridustöötajate Liit kui Eesti kõigi õpetajate (lasteaia-, üldharidus-, huviharidus- ja kutseharidusõpetajate) esindusorganisatsioon on aastaid tegelenud kõigi õpetajate töötasu probleemidega, sealhulgas loomulikult ka lasteaiaõpetajate töötasu temaatikaga. Eesti Haridustöötajate Liit on pidevalt tegutsenud selles suunas ning igal aastal läbirääkimistel õpetajate töötasu üleriigiliste alammäärade kehtestamiseks tõstatanunud ka lasteaiaõpetajate töötasu küsimuse.

Ka streikide ajal nõuti, et kehtestataks lasteaia õpetajate töötasule üleriigiline alammäär sarnaselt üldhariduskoolide õpetajatega. Eesti Haridustöötajate  Liit on töötasude osas  alati rõhutanud vastuolu, et kuigi lasteaiaõpetajatele on kehtestatud üleriigiliselt ühtsed kvalifikatsiooninõuded, on samas töötasud Eesti eri paigus väga erinevad, kuna lasteaiaõpetaja töötasu tuleb ainult kohalikust eelarvest. Eesti Haridustöötajate Liidu pingutuste tulemusena on mõnes kohalikus omavalitsuses siiski saavutatud lasteaiaõpetajatele üldhariduskooliõpetajatega võrdne töötasu alammäär, kuid kahjuks mitte üleriigiliselt.

22. mail saatis Eesti Haridustöötajate Liit järjekordselt ettepaneku Vabariigi Valitsusele ja kohalike omavalitsusliitude üleriigilistele esindustele (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) alustada läbirääkimisi põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate töötasu alammäära kehtestamiseks 2016. aastaks, kus EHL kavatseb järjekordselt tõstatada ka lasteaiaõpetajate töötasu alammäärade kehtestamise teema.

Meil on hea meel tõdeda, et lisaks meie aastatepikkusele tööle selles vallas on sel kevadel – suvel samasisulist aktsiooni läbi viimas ka Eesti lasteaednike liit, kes kogub üle Eesti allkirju, et viia need Riigikokku algatamaks vastavad seadusemuudatused väärtustamaks meie hariduse tugitalasid  –lasteaiaõpetajaid. Me kõik teame, et meie põhikoolilõpetajad on rahvusvahelises võrdluses maailma tipus PISA võrdlustabeli alusel. See on võimalik ainult tänu meie lasteaiaõpetajate ja algklassi- ning põhikooliõpetajate edukale tööle. Seega tuleb kõiki õpetajaid väärtustada ja võrdselt kohelda ka töötasu alammäära osas ja mitte jätta ühte osa õpetajatest – lasteaiaõpetajaid vaeslapse ossa.

Lasteaiaõpetaja on õpetaja!

Üheskoos suudame!

Reemo Voltri
Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks