EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT KOGUS ESIMESTE HAIGUSPÄEVADE HÜVITAMISE TAASTAMISEKS LIGI 10 000 TOETUSALLKIRJA

Eesti Haridustöötajate Liit

PRESSITEADE

19.05.2015

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT KOGUS ESIMESTE HAIGUSPÄEVADE HÜVITAMISE TAASTAMISEKS LIGI 10 000 TOETUSALLKIRJA

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kogus 17 liikmesliidu ühise jõupingutusena kokku ligi 10 000 toetusallkirja, mis antakse täna kell 12 koos ülejäänud toetusallkirjade ja vastava eelnõuga Riigikogule üle.

EHL toetas Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) aprilli alguses algatatud ettepanekut esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks ning kogus ligi 10 000 toetusallkirja. Kokku koguti ligi 21 000 toetusallkirja.

Ametiühingud alustasid ühiskonnas toetuse otsimist ideele taastada töötajate ajutise töövõimetuse hüvitis alates esimesest haigestumise päevast. Samuti peab ametiühingute arvates hüvitise suurus olema proportsioonis töötaja sissetulekuga, mitte sõltuma sellest, kas eelmisel kalendriaastal oli töötaja haige või vanemapuhkusel.

Ametiühingud tegid ettepaneku muuta seadusi selliselt, et tööandja alustab haiguspäevade hüvitamist esimesest haiguspäevast 60% ulatuses ja haigekassa võtab kohustuse üle viiendal päeval 70% ulatuses. Vananeva elanikkonna olukorras vajab töötajate üldine tervislik seisund erilist tähelepanu.


 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate (lasteaia, huvikooli, üldhariduse, kutsehariduse) ja teiste haridusalal töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL-i kuulub 17 liikmesliitu. EHL-i eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ja sotsiaalsete  huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International (EI) ja Euroopa haridusala ametiühingute komitee ETUCE liige.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks