Eesti Haridustöötajate Liit toetab algatust taastada esimeste haiguspäevade hüvitis

Eesti Haridustöötajate Liit – Eesti kõigi õpetajate (lasteaia, huvikooli, üldhariduse, kutsehariduse) ja teiste haridusalal töötajate esindusorganisatsioon ja ühtlasi ka Eesti suurim ametiühing – toetab algatust taastada haigushüvitis haigestumise esimesest päevast.

Eesti Haridustöötajate Liit on seisukohal, et antud algatus on eriti oluline just õpetajatele ja haridustöötajatele üldiselt, kuna tegu on elukutsetega, kus puututakse igapäevaselt kokku väga paljude inimestega, eelkõige aga lastega. Kuna õpetajatel on kohustus täita õppekava ja väga suur vastutustunne, siis võib õpetaja enda tervis teatud hetkedel tagaplaanile jääda. Esimeste haiguspäevade mittehüvitamist võib pidada lisapõhjuseks, miks ei jäeta haigestumise korral laste ja õpilaste ette minemata. Peale õpetaja enda tervise kahjustamise poolhaigena tööl käies võidakse kahjustada ka oma kolleegide ning eelkõige õpilaste tervist. Seetõttu on otsustanud EHL juhatus algatada haridustöötajate seas aktiivse kampaania toetamaks ametiühingute ettepanekut taastada töötajate ajutise töövõimetuse hüvitis alates esimesest haigestumise päevast.

Ametiühingute ettepanek on muuta seadusi selliselt, et tööandja alustab haiguspäevade hüvitamist esimesest haiguspäevast 60% ulatuses ja haigekassa võtab kohustuse üle viiendal päeval 70% ulatuses. Hüvitise maksmisel tuleks võtta aluseks eelmisel aastal töötatud päevade eest saadud töötasu, noortel emadel summa, mis vastab viimati saadud vanemahüvitise suurusele.

Eesti Haridustöötajate Liit rõhutab eelnõu algatuse olulisust kõikidele haridustöötajatele ning kutsub üles kõiki ametiühingu liikmeid ja mitteliikmeid andma oma toetusallkiri meie kõigi tervise kaitseks!

Üheskoos suudame!

Pressiteade on kajastatud ka Õpetajate Lehes, Postimehe 21.04.2015 paberväljaandes.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks