Eesti Haridustöötjate Liidu seisukoht Õhtulehe poolt avaldatud artiklile/üleskutsele

EHL koostas ja edastas pressile omapoolse seisukoha Õhtulehe poolt avaldatud artiklile/üleskutsele „Anna teada: kas oled kogenud õpilasena mõne õpetaja kiusu?“.

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine

Eesti Haridustöötajate Liit, suurim õpetajate üleriigiline esindusorganisatsioon, avaldab sügavat nördimust ja mõistab üheselt hukka Õhtulehe tegevuse, kes praegu, kui kogu Eesti leinab õpetajat ja püüab taastada üksteisemõistmist, rahu ja kindlustunnet koolides ning kus ühiskonnas on vajalik kaastunne ja üksteise toetamine, julgustamine ning pingete leevendamine, on avaldanud artikli „Anna teada: kas oled kogenud õpilasena mõne õpetaja kiusu?“ (Õhtuleht.ee, 29. oktoober 2014, 12:15).

Eesti Haridustöötajate Liit leiab, et kindlasti on väga vajalik selliste teemade käsitlemine.

Samas on Õhtulehe poolt valitud aeg ja vorm teema arutamiseks äärmiselt ebasobiv. Artiklis avaldatud üleskutse, kus anonüümsetele kommentaatoritele on loodud võimalus õpetajaid (nimeliselt) kommenteerida teise poole arvamuse või kommentaarita, on selgelt ebaeetiline ja vastuolus ajakirjanduse hea tavaga ning eriti taunitav meie tänases pingelises olukorras, kus õpetajaskond leinab oma kolleegi, peab julgustama õpilasi ning kandma kooli ja õpilaskonna turvalisuse kindlustamise põhiraskust.

Õhtulehe artikkel sellises vormis võib õhutada pingeid ja stressi õpetajate ja õpilaste vahel olukorras, kus peaksime kõik mõtlema eelkõige rahu ja tasakaalu loomisele koolis.

Kutsume tänasel päeval kõiki üles keskenduma eelkõige heale, mis meil on – meie heale haridusele, koolile, headele õpilastele ja headele õpetajatele.

Reemo Voltri

EHL esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks