Eesti Haridustöötajate Liidu üleskutse

Lugupeetud Eesti Haridustöötajate Liidu liikmed, Eestimaa õpetajad ja koolipered!

Eesti Haridustöötajate Liit, suurim õpetajate organisatsioon, jagab kõigi Eesti õpetajate leina ja muret seoses hinnatud kolleegi Ene Sarapi hukkumisega tööpostil.

Kutsume üles kõiki õpetajaid, kõiki Eestimaa inimesi süütama laupäeval, 1. novembril, küünla hukkunud õpetaja mälestuseks ning mõtlema enda ümber olevatele inimestele. Lubagem, et oleme veelgi hoolivamad, märkame senisest enam enda ümber neid, kes vajavad meie abi, toetust, nõu ja ärakuulamist, kuid ei oska meilt seda küsida.

Sügaval sügaval kehas elab hing.

Keegi pole teda veel näinud,

aga kõik teavad, et ta on olemas.

Ja mitte ainult ei teata, et ta on olemas,

vaid teatakse sedagi, mis on tema sees.

Hinge sees,

tema keskel

seisab ühel jalal

lind. Lind, kelle nimi on hingelind.

Ja ta tunneb kõike seda, mida meiegi tunneme.

Kui keegi meie peale vihastab,

tõmbub hingelind endasse

ja on vait ja kurb.

Aga kui keegi meid kallistab, hakkab hingelind,

kes elab sügaval sügaval meie kehas,

kasvama ja paisuma,

kuni ta täidab peaaegu kogu meie sisemuse.

Tal on nii hea olla, kui meid kallistatakse.

On inimesi, kes kuulavad teda sageli.

On inimesi, kes kuulavad teda harva.

Ja on inimesi, kes kuulavad teda

ainult üks kord elus.

 

Sellepärast tasub,

kasvõi hilja öösel, kui ümberringi on vaikne,

kuulata tähelepanelikult hingelindu, kes on meie sees,

sügaval sügaval meie kehas.

Michael Snunit, “Hingelind”

Kaastunde ja lugupidamisega

Reemo Voltri

EHL esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks