Täna, 18.06 toimusid palgaläbirääkimised ministeeriumiga

Täna algasid läbirääkimised õpetajatele 2015. aasta töötasu alammäärade kehtestamiseks.

Läbirääkimistel käsitleti esmajärjekorras õpetajate töötasu alammäära  küsimust. EHL oli jätkuvalt seisukohal, et õpetajate miinimumtöötasu peaks olema võrdne Eesti riigi järgmise aasta prognoositava keskmise palgaga. Seega esitas EHL 2015.aasta õpetajate töötasu alammäära nõudeks 1150 €  kuus.

Tõstatasime ka küsimuse kutse- ja lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamise kohta. Samuti arutati pikalt klassijuhataja töö väärtustamist, kontakttunnikoormuse reguleerimise küsimust ning kuidas õpetaja palk võiks sõltuda tema professionaalsusest (kutsestandardist). Leiti, et antud teemadel, va töötasu alammäär, peaks erinevate osapoolte vahel suve lõpuks koostama põhimõttelise kokkuleppe, kus oleksid need küsimused esmalt läbi räägitud ning seejärel kokkuleppe vormis kehtestatud. Teemakohaseid ettepanekuid ootab ministeerium selle aasta augusti alguseks.

Läbirääkimised õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks 2015.aastaks jätkuvad septembris.

Täpsemalt on võimalik lugeda ERRi kodulehel asuvalt aadressilt http://uudised.err.ee/v/eesti/2521d743-bee4-4151-9187-f6848eb1f752

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks