Toimus 4. ISTP, millest võttis osa ka EHL juhatuse esimees Reemo Voltri

Uus-Meremaal Wellingtonis toimus 27.-30. märtsil rahvusvaheline õpetaja elukutse tippkohtumine. Valitsuse poolt esindas Eesti riiki sel aastal endine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja õpetajate ametiühingu poolt Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri.

ISTP – International Summit for Teaching Profession – Rahvusvaheline õpetaja elukutse tippkohtumine toimus juba neljandat korda. See on igal aastal toimuv maailma 20 parema haridusega riikide tippkohtumine, mida korraldavad koos OECD ja EI – Education International (Õpetajate ametiühingute maailmaorganisatsioon, mille liige on ka Eesti Haridustöötajate Liit). Iga riigi delegatsiooni peab kuuluma minister ja õpetajate ametiühingu juht. Valitsuse poolt esindas Eesti riiki sel aastal endine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja õpetajate ametiühingu poolt Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri.

Sel aastal oli fookuses 3 suurt küsimust: Kuidas muuta kool kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaile ja juhtidele atraktiivseks, et nad tuleks ja jääks kooli? Millised on hoovad saavutamaks võrdseid võimalusi üha detsentraliseeritumas haridussüsteemis? Kuidas kujundada õpikeskkonda nii, et arvestataks kõigi laste ja noortega?

õhisõnumid, mis jäid kõlama olid järgmised – haridus ja selle andmine tuleb hoida jätkuvalt tasemel, ei tohi lubada paigalseisu, st peab kaasajastama õpetajaharidust. Õpetaja kutse väärtustamiseks ja paremaks koostööks tuleb rohkem teha erinevate tasanditega (valitsus, kooli omanik, õpetaja) suuremat koostööd ning kaasata õpetajaid enam otsustusprotsessi.

Reemo Voltri selgitas, et kuigi eraldi arutelu all aü roll ei olnud, kuna enamustes arenenud riikides saavad nii õpetajad kui ka võimuesindajad aru, et õpetajate enamust esindava organisatsiooni olemasolu on vajalik, jooksis üks oluline sõnum erinevatest sõnavõttudest välja küll – oluline on koostöö aü kui õpetajate esindaja ning võimuesindajate vahel. Arenenud riikides kuulub enamus õpetajaid ametiühingusse, sest õpetajad on aru saanud, et nende arvamus ja panus hariduse arengusse ja õpetaja ameti väärtustamisse on oluline. Ja see oleks ka väga hea soovitus meile siin Eestis – tehkem rohkem koostööd.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks