16. detsembril kohtusid EHL esimees Reemo Voltri EAKL esimees Peep Peterson, et kujundada ühiseid seisukohti seadusemuudatuste eelnõu osas

Ametiühingud näevad kavandatavates seadusemuudatustes demokraatia kriisi.

Ametiühingute hinnangul sätestab sotsiaalministeeriumi poolt äsja kooskõlastusringile saadetud kollektiivlepingu ja kollektiivsete töötülide lahendamise seaduse eelnõu, et valitsuse ja Riigikogu survestamine töötingimuste parandamiseks on tulevikus keelatud.

Sotsiaalministeeriumis valminud eelnõu kohaselt välistatakse kollektiivne tegevus näiteks õpetajate, õdede, kultuuritöötajate ja paljude teiste riigilt madalat palka saavate töötajate olukorra parandamiseks.

EAKL esimehe Peep Petersoni sõnul pole eelnõu näol tegu rünnakuga mitte enam töötajate vastu, kelle sõnaõigust otsustavalt kärbitakse, vaid pigem demokraatia kriisiga, kus valitsus seab ennast väljapoole normaalseid ühiskondlikke protsesse.

Ametiühingute hinnangul seisneb eelnõu viga ka selles, et sellest puudub nii sõnas kui teos eesmärk arendada dialoogi töötajate ja tööandjate vahel. Mitmed seni eksisteerinud põhiseaduse riived on uues eelnõus asendatud uute ja teravamatega ning vähemalt kümnes punktis on eelnõu vastuolus ILO konventsioonidega.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks