EHL jälgib PGS seaduse eelnõu menetlemist erakordse tähelepanuga

Meedias räägitakse eilsest alates väga palju põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõuga (PGS) seonduvast. On huvigruppe, kes tahavad, et see seadus kiirustades vastu võetakse arvestamata sealjuures õpetajate  jt. huvigruppide soovidega.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on aktiivselt ja niipalju kui võimalik selles protsessis osalenud algusest peale – oleme seaduseelnõusse oma muudatusettepanekud teinud (need on listi kaudu edastanud ka usaldusisikutele ja EHL kodulehel on need leitavad), oleme neid ettepanekuid käinud Riigikogu Kultuurikomisjonis kaitsmas ja selgitamas, ning saatnud oma seisukohad koos selgitustega ka kõikidele Riigikogu liikmetele. Samuti oleme pidevates konsultatsioonides Riigikogu erinevate liikmetega, ka täna, ja hoiame n.ö. kätt pulsil.

EHL on kindlasti igati oma liikmete õiguste eest seismas. Ja see kuidas ja mida räägitakse meedias ei ole siiski vastuvõetud seadus, vaid vaidlus käib eelnõu ja selle muudatusettepanekute, sealhulgas EHL poolt tehtud ettepanekute üle. Jälgime toimuvat väga tähelepanelikult ja kõigi meie liikmete ettepanekud EHLi edasise käitumise osas on teretulnud.

Reemo Voltri

EHL juhatuse esimees
Eesti Haridustöötajate Liit

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks