OECD – EI ühiselt korraldatud III TIPPKOHTUMINE ÕPETAJAKUTSE teemal toimus Amsterdamis 13.-15.märtsil 2013.a

Tippkohtumisele olid kutsutud osalema PISA testi tulemuste põhjal maailma 20 parima riigi delegatsioonid (BELGIA, HIINA, EESTI, KANADA, TAANI, SAKSAMAA, ISLAND, IIRIMAA, UUS-MEREMAA, INDONEESIA , JAAPAN, NORRA, POOLA, ŠVEITS, HONG-KONG, HOLLAND, ROOTSI ja USA  (kutsutud riikidest ei saanud osaleda suurte lahkarvamuste tõttu ametiühingu ja haridusministri vahel AUSTRAALIA ja PRANTSUSMAA ning ministri ametivande andmise tõttu SLOVEENIA)  arutamaks õpetajate tööd, töötingimusi ja õpetamise kvaliteeti praegu ja tulevikus.

Eestit esindasid delegatsiooni koosseisus  JAAK  AAVIKSOO   – HTM minister

  • EVI  VEESAAR       – EHL välisasjade sekretär
  • VILJA SALUVEER   – HTM kõrghariduse peaekspert
  • MARGUS PEDASTE – Tartu Ülikooli tehnoloogia hariduse professor

Tippkohtumisel osalesid ka HELI ARU – Eesti alaline esindaja OECD ja UNESCO juures, ja MARGIT TIMAKOV – EÕL esimees.

Arutati õpetaja igapäevatöös esinevaid probleeme ja ettekannetes käsitleti ettepanekuid  nende paremaks lahendamiseks.

Teemad olid: Kuidas hinnatakse õpetaja tööprofessiooni? Kvaliteeti? Milliseid süsteeme selleks kasutatakse ja kuidas viiakse läbi õpetajate hindamist?

Kuidas õpetajate hindamine tõstab enesetõhusust ja aitab kaasa kooli taseme tõusule? Millist mõju õppimisele ja õpetamisele loodetakse õpetajate hindamisest? Workshopid: nt. Väljakutsed 21.sajandi õpetajale.

Riikide delegatsioonide valmistumine esitamaks 3 ettepanekut järgmiseks aastaks (tippkohtumisel 90 sekundi vältel)  Eesti delegatsioon sõnastas  eesmärgid eelnevatele aruteludele tuginedes järgnevalt:

Usalduse ja haridussüsteemist aktiivse osaluse saavutamiseks tuleb KOOS õpetajatega teha järgmist:

  1. Järgmise 12 kuu jooksul tuleb kokku leppida õpetajate kutsestandardites.
  2. Arendada tuleb õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu süsteeme, et need oleksid usaldusväärsed ja julgustavad, et suurendada õpetajate valmisolekut reageerida eesseisvatele muutustele.
  3. Suurendada tuleb õpetajate rolli ühises koolide ja õpetajate kogukondade juhtimises.

(Hr.Aaviksoo jõudis need edukalt 83 sekundi  vältel ette kanda.)

Kokkuvõttes leiti, et maade vahel on rohkem sarnasusi kui erinevusi ja Eestis toimunud ja planeeritud arengud on kooskõlas üldiste õpetajate kvaliteeti ja selle hindamist puudutavate seisukohtadega Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Täiendav väärtus oli meie kogemuste levitamine väliskolleegidele.

Evi  Veesaar
 
Tallinna Haridustöötajate aü Liidu esimees
EHL juhatuse liige

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks