EHL osales Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee ETUCE (European Trade Union Commitee for Education) koosolekul 25 -26. aprillil 2013 Brüsselis

Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee  ETUCE (European Trade Union Commitee for Education) komitee järjekordne koosolek toimus 25 -26. aprilill 2013.a. Brüsselis.

Komitee liikmena osales koosolekul  EHL esindaja õigussekretär Vaike Parkel.

ETUCE on  ülemaailmse õpetajaid ühendava organisatsiooni Education International  (EI) Euroopa regiooni (European Region of Education International) juhtimisorgan. Komitee liikmeteks on vastavalt põhikirjale igast riigist üks  üleriigilise haridustöötajate ametiühingu ( Eestis on selleks Eesti Haridustöötajate Liit) esindaja.

Komitee koosolekud toimuvad  kaks korda aastas. Arutatakse eelkõige põhikirjaga ettenähtud küsimusi, nagu ETUCE tööplaanide ja projektide kinnitamine, töötulemuste arutelu, aasta  seminaride, konverentside jt üleeuroopaliste ürituste ja projektide korraldamine ja toimunud ürituste ja projektide aruanded ja tulemused, samuti finantsküsimused ja üleeuroopaliste korraldatavate projektide arutelu , samuti  kinnitatakse ETUCE  büroo koosolekute otsused.

Arutati  ka teisi, päevakorras olevaid  olulisi küsimusi, millega EI  Euroopa regioon tegeleb. Võeti vastu pöördumised Türgi, Sloveenia, Gruusia  ja Taani õpetajate toetuseks.

Kõik materjalid ja resolutsioonid ETUCE komitee 25-26 aprilli koosoleku kohta on ETUCE koduleheküljel: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks