EHL osales 25.-27.02. ETUI-ETUCE ühisseminaril Brüsselis

EHL osales 25.-27.02. ETUI-ETUCE ühisseminaril “Alternatiivid kokkuhoiumeetmetele Euroopa haridussektoris”  Brüsselis

EHLi juhatuse esimees Reemo Voltri ja juhatuse liige, välisasjade sekretär, Evi Veesaar, osalesid  25.-27.veebruaril 2013.a. Brüsselis toimunud ETUI-ETUCE ühisseminaril “Alternatiivid kokkuhoiu- meetmetele Euroopa haridussektoris” .

ETUCE (European Trade Union Committee for Education – Euroopa Haridustöötajate Ametiühingu Komitee) on Euroopa haridustöötajate ametiühingute katuseorganisatsioon, mille liige Eesti
Haridustöötajate Liit on.

ETUCE direktor Martin Römer, peasekretär Patrick Itschert ja ETUI vanemteadurid Chrtophe Degryse, Andreas Botsch, Ronald Janssen, ning ettekannetega esinejad Rootsist, Belgiast, Kanadast, lisaks Jim Baker OECDst andsid põhjaliku ülevaate majanduskriisist Euroopas ja analüüsisid selle mõju haridussektorile erinevates riikides. Käesoleval ajal on areng avalikus sektoris enamuses maades võimatu, sest majanduskriisiga on kaasnenud ka sotsiaalne kriis. Turg, pangandus, investorid ja suured rahvusvahelised kompaniid mõjutavad poliitikuid. Liiga palju raha on liikvel, mis pole maksustatud. Majandus ei toimi ja seda tuleb reguleerida – nii rikkust kui maksustamist.

Haridussektor on juba tõsiselt kannatanud väga paljudes maades alates lõunast ja liikudes põhja. Euroopa komisjoni töö majanduse alal pole senini olnud piisav majanduskriisi lahendamiseks,
mida näitab noorte töötuse pidev kasv (ca 60% Hispaanias), koolide sulgemine, koormuste tõstmine, õpetajate koondamine jne. Eesti olukorrast tegi seminaril ettekande EHLi juhatuse liige ja
välisasjade sekretät Evi Veesaar. Euroopa poolt vaadatuna elasid Eesti õpetajad majanduskriisi üle edukamalt, kui enamus teiste Euroopa riikide õpetajad, sest Eestis olid õpetajad ainsad avaliku sektori esindajad, kelle alampalka kogu majanduskriisi aastatel ei vähendatud, ja alates 2013. aastast noorempedagoogide ja pedagoogide palga alammäär kasvas. Kogu Euroopas on oht kaotada terve põlvkond noori inimesi, kes ei õpi ega tööta. On vaja Euroopa sisest ühist kokkulepet, arusaama, nõuet sotsiaaldialoogile ja koostööle. Rõhudes kokkuhoiule hariduse arvelt – ei ole
Euroopa riikides kriisile lahendus. Alternatiivsed võimalused on olemas. On vaja veenda elanikkonda ja vähendada ebakindlust inimestes. Kriisist väljapääs on olemas heas hariduses ja uute töökohtade loomises. See on suur väljakutse, mis tuleb vastu võtta.

Arutati ja kaaluti ametiühingu rolli kogu selles protsessis, mis on riigiti väga erinev ja vajab ühtlustamist. Üle Euroopaline ametiühingute tegevusplaan ja strateegia otsustatakse jätkuseminaril, mis toimub 18.-19. märtsil Roomas, kus kahjuks Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatel ei ole võimalik osaleda.

Lisaks seminaril osalemisele kohtusid EHLi esindajad mitmete organisatsioonide esindajatega ka privaatselt, et kaaluda võimalusi edaspidiseks tihedamaks koostööks.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks