EHL pöördumine Riigikogu liikmete poole

Lugupeetud  Riigikogu liige.

Pöördume Teie poole seoses 20.02.2013. Riigikogus esimesele lugemisele tuleva põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (340 SE).  Te olete kindlasti tutvunud antud seaduseelnõu paketiga ja ka meie seisukohtadega, aga kuna need puudutavad väga olulisel määral Eesti hariduselu, siis Eesti Haridustöötajate Liidu, kuhu on koondunud suur osa Eesti õpetajatest, nimel tooksime siiski veelkord välja meie seisukohad kavandatavate  seadusemuudatuste osas.

Meie seisukohad on esitatud kirja lisas.

Lugupidamisega
Reemo Voltri
EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks