EHList teadaanne

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhatuse esimehe ametikoht

Käesolevaga mina, Sven Rondik, teatan, et ei kandideerinud enam 26.oktoobril 2012.a toimunud  valimistel EHL juhatuse esimehe ametikohale.

Olles olnud Eesti haridustöötajate ametiühingute juhatuse esimees juba 26 aastat ja praeguse Eesti Haridustöötajate Liidu asutajaliikmeks ning selle juhatuse esimeheks 22 aastat liidu loomise algusest peale,  leian, et on saabunud aeg loobuda esimehe ametist ja anda võimalus teistele seda tööd jätkata. Olles nüüd valitud EHL juhatuse auesimeheks tahan ka edaspidi anda oma panuse EHLi  tegevuses.

Tänan Teid,  kõiki ametiühinguliite, asutusi ja organisatsioone, kes on andnud oma panuse  õpetajate jt haridustöötajate ametiühingu tegevusse,  õpetajaameti väärtustamisse, pedagoogide töötingimuste ja töötasustamise parendamisse.

Lugupidamisega
Sven Rondik
EHL juhatuse auesimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks