EHL toetus streikivatele meditsiinitöötajatele

Eesti Haridustöötajate Liit toetab meditsiinitöötajate õiglast võitlust, mille eesmärgiks on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. Kui 2012.a märtsikuus toimunud õpetajate üleriigilist streiki toetasid aktiivselt ka paljud arstid ja õed, siis nüüd toetavad Teid õpetajad.

Oleme jõudnud Eestis olukorda, kus võimu- ja valitsemisorganitel puudub tahe töötajatega arvestada ning läbirääkimised, kui ka õnnestub neid korraldada,  ei anna arvestatavaid tulemusi.  Kas edaspidi saabki ainult streigi abil küsimusi lahendada? Arvame, et demokraatlikus riigis peaksid läbirääkimised tööandjate ja töötajate  vahel olema iseenesest mõistetavad ja leitavad lahendused viiksid elu edasi.

Koolides, koolieelsetes lasteasutustes jt haridusasutustes toimuvatel koosolekutel jm aktsioonidel toetavad õpetajad meditsiinitöötajate streiki. Ootame, et leitakse lahendus meditsiinitöötajate  õigustatud nõudmistele ja vabariigi tervishoiusüsteemi arengut takistavate tegurite kõrvaldamiseks.

Soovime kõikidele streigist osavõtvatele tervishoiutöötajatele meelekindlust oma nõudmiste eest seismisel. Jõudu ja edu Teile!

EHL juhatuse nimel
Sven Rondik
Juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks