Õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

EHL teatab, et üleriigiline streik pedagoogide töötasu tõstmise nõudmiseks toimub ajavahemikus 7.-9.märts 2012.a.

Streigi toimumise, sh õiguslike aluste, korraldamise, nõudmiste jm vajaliku kohta leiate teavet streigi korraldamise juhendmaterjalist.

NB! Streigist osavõtust tuleb informeerida asutuse juhtkonda, valla- või linnavalitsust vähemalt 2 nädalat ette, s.o 21-ndaks veebruariks 2012.a.

Nendes haridusasutustes, kus on kehtiv kollektiivleping, saab korraldada toetusstreike, mis ei või kesta üle 3 päeva(Kollektiivse töötüli lahendamise seadus §18).

Astugem aktiivselt välja õpetajate töötasu tõstmise õigustatud nõudmiste eest.

Üheskoos suudame!

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks