Läbirääkimised riikliku lepitaja juures

1. veebruaril k a toimus riikliku lepitaja juures lepituskoosolek Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsuste liitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu esindajate vahel 2012.a pedagoogide töötasu alammäärade tõstmise küsimuses.

Vabariigi Valitsuse esindajana Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad kinnitasid, et mingeid võimalusi 2012.aastaks õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks ei ole ning vastavat kokkulepet ei õnnestunud ka riikliku lepitaja vahendusel saavutada.

Riiklik lepitaja vormistab oma otsuse, sh töörahu kehtivuse osas, järgmise nädala algul. Sõltuvalt otsusest kavandame oma edasise tegevuse, sh streigi toimumise. Tehtud otsustest teavitame ka meie koduleheküljel ja FB vahendusel.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks