Õpetajate palga alammäärad

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt arutamiseks pakutud õpetaja ametikoha ümberkujundamiseks seonduvates muudatustes on kavandatud õpetaja töötasu üle otsustamine anda koolijuhi ainupädevusse. See tähendaks praeguse õpetajate atesteerimissüsteemi kaotamist ja loobumist õpetajate töötasu üleriigiliselt kehtestatud alammääradest(PGS §76). Samal ajal, kui püütakse leida võimalusi ametnike töötasude läbipaistvamaks muutmiseks, tooks see kaasa koolides õpetajate töötasu määramisel subjektiivsete otsuste tegemist. Soome hariduse korraldus on maailma parimate seas ning neil on igaaastaselt määratud nii koolijuhtide kui õpetajate töötasu konkreetsed määrad, siis tuleks ka meil sellest eeskuju võtta. 

Käesolevaga avaldame informatsiooniks õpetajate töötasu määrad, mis kehtivad Soomes käesoleval ajal(lisatud). Peame äärmiselt vajalikuks, et Eestis säilitatakse õpetajatele üleriigiliselt kehtestatud töötasu alammäärad(PGS §76) ning selleks kaasajastatakse õpetajate atesteerimisnõuded.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks