Võrumaa HL juhatuse koosseis:

Helle Reiljan

Võrumaa HL juhatuse esimees

Võru Järve Kooli aü usaldusisik

Mob.: (+372) 5067136

hellereiljan@gmail.com

Tiina Rõigas

Võrumaa HL juhatuse aseesimees

Puiga Põhikool

(+372) 516 8319

tiina.roigas@gmail.com

Külliki Mattus

Võru Kesklinna Kooli aü usaldusisik

kyllik@tamula.edu.ee

Viia Haller

Osula Põhikooli aü usaldusisik

viia.haller@mail.ee

Merike Helekivi

Rõuge Põhikooli aü usaldusisik

merikehelekivi@hotmail.com

Katre Rünk

Võru Kreutzwaldi Kooli aü usaldusisik

katre.runk@vkrk.edu.ee

Eesmärgid

Mittetulundusühingu Võrumaa HL eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste-, majanduslike-, juriidiliste- ja sotsiaalsete õiguste esindamine ja kaitsmine.

Peamiseks eesmärgiks on säilitada ja suurendada oma liikmeskonda, selleks viime läbi regulaarselt koolitusi, seminare ja juhtumispõhiseid nõustamisi.

Suurimaks väljakutseks võib pidada asjaolu, et koolivõrgu korrastamisest tulenevalt on meie liikmete arv vähenenud. Sellegi poolest on meil palju kasvuruumi ja tahet Võrumaa õpetajaid ja teisi haridustöötajaid koondada ja esindada. Meie missiooniks on jõuda iga haridustöötajani, et talle selgitada ametiühingusse kuulumise loomulikkust, kasulikkust ja vajalikkust.

Dokumendid