Võrumaa HL

[/av_heading]

Helle Reiljan

Võrumaa HL juhatuse esimees

Võru Järve Kooli aü usaldusisik

Tel: (+372) 5067136

hellereiljan@gmail.com

[/av_two_fifth]

Tiina Rõigas

Võrumaa HL juhatuse aseesimees

Puiga Põhikool

Tel: (+372) 516 8319

tiina.roigas@gmail.com

[/av_two_fifth]

Külliki Mattus

Võru Kesklinna Kooli aü usaldusisik

kyllikimattus@hot.ee

[/av_two_fifth]

Viia Haller

Osula Põhikooli aü usaldusisik

viia.haller@mail.ee

[/av_two_fifth]

Merike Helekivi

Rõuge Põhikooli aü usaldusisik

merikehelekivi@hotmail.com

[/av_two_fifth]

Katre Rünk

Võru Kreutzwaldi Kooli aü usaldusisik

katre.runk@vkrk.edu.ee

[/av_two_fifth]

Eesmärgid

Mittetulundusühingu Võrumaa HL eesmärk on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, juriidiliste ja sotsiaalsete õiguste esindamine ja kaitsmine.

Peamine eesmärk on säilitada ja suurendada oma liikmeskonda. Selleks teeme regulaarselt koolitusi, seminare ja juhtumipõhiseid nõustamisi.

Suurimaks väljakutseks võib pidada asjaolu, et koolivõrgu korrastamisest tulenevalt on meie liikmete arv vähenenud. Meil on siiski palju kasvuruumi ning tahet Võrumaa õpetajaid ja teisi haridustöötajaid koondada ja esindada. Meie missioon on jõuda iga haridustöötajani, et talle selgitada ametiühingusse kuulumise loomulikkust, kasulikkust ja vajalikkust.

Dokumendid