Viljandimaa HL

[/av_heading]

Rita Kadaja

VHL juhatuse esimees

Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja

(+372) 505 0204

rita.kadaja@vjk.vil.ee

[/av_one_third]

Virve Kikas

VHL rahapidaja

Viljandi Jakobsoni kooli õpetaja

[/av_one_third]

Hiie Silm

LA Männimäe usaldusisik

[/av_one_third]

Tiia Parik

Heimtali kooli usaldusisik

[/av_one_third]

Tiia Pukk

Viljandi Gümnaasiumi usaldusisik

[/av_one_third]

Eesmärgid

VHL-i tegevuse põhieesmärk on oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine (väljavõte VHL-i põhikirjast). VHL-i kuulub 531 liiget. VHL maksab oma liikmetele haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast – 10 € päev. Korraldame liikmetele aprillikuus traditsioonilisi tervisepäevi.

VHL-il on oma:

EHL-i peaksid kõik haridustöötajad kuuluma, sest:

  • see on MEIE organisatsioon;
  • organisatsiooni juht on ainuke ministriga palgatõusu läbirääkija.

Dokumendid

Viljandimaa HL põhikiri
Viljandimaa HL voldik 2020
Viljandimaa HL_voldik 2021