Viljandimaa HL juhatuse koosseis:

Rita Kadaja

VHL juhatuse esimees

Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja

(+372) 505 0204

rita.kadaja@vjk.vil.ee

Virve Kikas

VHL rahapidaja

Viljandi Jakobsoni kooli õpetaja

Hiie Silm

LA Männimäe usaldusisik

Tiia Parik

Heimtali kooli usaldusisik

Tiia Pukk

Viljandi Gümnaasiumi usaldusisik

Eesmärgid

VHL-i tegevuse põhieesmärk on oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine (väljavõte VHL põhikirjast). VHL-i kuulub 430 liiget. VHL maksab oma liikmetele haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast – 10€ päev. Korraldame liikmetele tervisepäeva, sel aastal teist korda.

VHL-il on oma:

EHL-i peaksid kõik haridustöötajad kuuluma, sest:

  • see on MEIE organisatsioon;
  • organisatsiooni juht on ainuke ministriga palgatõusu läbirääkija.

Dokumendid