Saaremaa Haridustöötajate Liidu juhatuse koosseis:

Signe Stern

SHL juhatuse esimees

Kallemäe Kooli usaldusisik

(+372) 520 2661

signeratas@hot.ee

Mare Meisterson

Juhatuse esimehe asetäitja

Kuressaare Vanalinna Kooli usaldusisik

Ülle Kuusk

Muhu Põhikooli usaldusisik

Ruth Rist

Kuressaare Gümnaasiumi usaldusisik

Marju Kirss

Kuressaare Gümnaasiumi usaldusisik

Ave Jõgi

Saaremaa Gümnaasiumi usaldusisik

Mirjam Veide

Kuressaare Ristiku Lasteaed

Ulvi Põldema

Valjala Põhikool

Eesmärgid

Saaremaa HL moodustati 26. märtsil 1990. Organisatsioon ühendab selle aasta 1. veebruari seisuga 365 haridustöötajat, kes kuuluvad 18 haridusasutusse.

Saaremaa Haridustöötajate Liit on vabatahtlik ja iseseisev ametiühing, mille tegevus põhineb demokraatial, vabatahtlikkusel ja iseseisval otsustamisel. Meie eesmärk on ühistegevuse kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike,  ühiskondlike, hariduslike, sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ning kaitse.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks koolitatakse usaldusisikuid, tehakse haridusasutustes vajadusel küsitlusi pedagoogide tööks vajalike töötingimuste, palga, töötervishoiu jt küsimuste kohta.

Dokumendid