Saaremaa HL

[/av_heading]

Signe Stern

juhatuse esimees

(+372) 520 2661

signeratas@hot.ee

[/av_one_third]

Reet Lõugas

juhatuse liige

[/av_one_third]

Ülle Kuusk

juhatuse liige

[/av_one_third]

Ruth Rist

juhatuse esimehe asetäitja

[/av_one_third]

Marju Kirss

juhatuse liige

[/av_one_third]

Ave Jõgi

juhatuse liige

[/av_one_third]

Mirjam Veide

juhatuse liige

[/av_one_third]

Ulvi Põldema

juhatuse liige

[/av_one_third]

Eesmärgid

Saaremaa HL moodustati 26. märtsil 1990. Organisatsioon ühendab selle aasta 1. veebruari seisuga 365 haridustöötajat, kes kuuluvad 18 haridusasutusse.

Saaremaa Haridustöötajate Liit on vabatahtlik ja iseseisev ametiühing, mille tegevus põhineb demokraatial, vabatahtlikkusel ja iseseisval otsustamisel. Meie eesmärk on ühistegevuse kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike,  ühiskondlike, hariduslike, sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ning kaitse.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks koolitatakse usaldusisikuid, tehakse haridusasutustes vajadusel küsitlusi pedagoogide tööks vajalike töötingimuste, palga, töötervishoiu jt küsimuste kohta.

Dokumendid