Saaremaa Haridustöötajate Liidu juhatuse koosseis:

Signe Stern

SHL juhatuse esimees

Kallemäe Kooli usaldusisik

(+372) 520 2661

signeratas@hot.ee

Aire Heinsalu

Valjala LA usaldusisik

Ülle Kuusk

Muhu PK usaldusisik

Mare Meisterson

Kuressaare Vanalinna kooli usaldusisik

Marju Kirss

Kuressaare Gümnaasiumi usaldusisik

Mia Rand

Saaremaa Ühisgümnaasiumi usaldusisik

Mirjam Veide

Kuressaare Ristiku Lasteaed

Ulvi Põldema

Valjala Põhikool

Eesmärgid

Saaremaa HL moodustati 26. märtsil 1990.a. ja ühendab käesoleva aasta 1. veebruari seisuga 291 haridustöötajat, kes kuuluvad 18 haridusasutusse.

Saaremaa Haridustöötajate Liit on vabatahtlik ja iseseisev ametiühing, mille tegevus põhineb demokraatial, vabatahtlikkusel ja iseseisval otsustamisel. Meie eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike,  ühiskondlike, hariduslike, sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine Saare maakonna kohalikes omavalitsustes, erinevates asutustes ja organisatsioonides ning riiklikul tasandil.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks korraldatakse seminare usaldusisikutele, viiakse läbi küsitlusi haridusasutustes pedagoogide tööks vajalike töötingimuste, palga, töötervishoiu jt küsimuste kohta. Jätkatakse haridustöötajate töötasustamisega seonduvate küsimuste lahendamist.

Dokumendid