Lääne-Virumaa HL juhatuse, mis on valitud 24.10.2014 aastal ning on viie liikmeline, koosseis:

Reet Naaris

Lääne-Virumaa HL juhatuse esimees

(+372) 523 1363

reet.naaris@mail.ee

Jaanika Ojala

Väike-Maarja Lasteaia usaldusisik

Eve  Raja

Rakvere Gümnaasiumi usaldusisik

Jaak  Jalakas

Kunda Ühisgümnaasiumi usaldusisik

Raili Veelmaa

Rakke Kooli usaldusisik

Eesmärgid

Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu kehtiv põhikiri on kinnitatud  Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu volikogu koosolekul 20. oktoobril 2000.a.

Oluliseks saavutuseks peame oma liikmekonna  mõningast suurenemist võrreldes 2015. aasta algusega. Möödunud aastal andsime välja infovoldiku, mis  tutvustab põgusalt meie tegemisi ja eesmärke.

Meie organisatsiooni liikmeskond on EHL-i  kuuluvatest organisatsioonidest arvuliselt Tallinna linna aü organisatsiooni järel teine. 2016. aasta algul oli meil liikmeid 513.  01.01.2016. töötasid meie liikmed kokku 31 asutuses, millest 10 gümnaasiumi, 1 eragümnaasium, 11 põhikooli, 2 kutsehariduskooli, 2 kooli erivajaduslikele lastele, 4 koolieelset lasteasutust ja 1 huvikool.

Kuna Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liit on üks Eesti Haridustöötajate Liidu (suurim vabatahtlik õpetajate liit) liikmesliitudest, siis on  õpetajale, kes  ühiskondlikult aktiivne, omane kuuluda Lääne-Virumaa HLiidu ridadesse.

Dokumendid