Lääne-Virumaa HL

[/av_heading]

Reet Naaris

Lääne-Virumaa HL juhatuse esimees

(+372) 523 1363

reet.naaris@mail.ee

[/av_one_third]

Jaanika Ojala

Väike-Maarja Lasteaia usaldusisik

[/av_one_third]

Eve  Raja

Rakvere Gümnaasiumi usaldusisik

[/av_one_third]

Jaak  Jalakas

Kunda Ühisgümnaasiumi usaldusisik

[/av_one_third]

Raili Veelmaa

Rakke Kooli usaldusisik

[/av_one_third]

[/av_one_third]

Eesmärgid

Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu kehtiv põhikiri on kinnitatud  Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu volikogu koosolekul 20. oktoobril 2000.

Oluliseks saavutuseks peame oma liikmekonna  mõningast suurenemist. Oleme andnud välja infovoldiku, mis  tutvustab põgusalt meie tegemisi ja eesmärke.

Meie organisatsiooni kuulub 513 liiget 28 maakonna asutusest (29% kõigist maakonna õpetajatest).

Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liit on EHLi liikmesliitudest üks suuremaid. Seetõttu kuuluvad ühiskondlikult aktiivsed maakonna õpetajad hea meelega Lääne-Virumaa HLi ridadesse.

Dokumendid