Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu juhatus on viieliikmeline:

Külli Nõmmiste

IVHL juhatuse esimees

Jõhvi Põhikooli usaldusisik

Tel.: (+372) 5620 5975

E-post: kyllin13@gmail.com

Margit Pinna-Valge

Jõhvi Vene Põhikooli usaldusisik

Tel.: (+372) 5107 988

E-post: margitpinna@hot.ee

Jelena Pollak

Jõhvi Lasteaiad usaldusisiku kt

Tel.: (+372) 5805 5976

E-post: lumehelbeke@bk.ru

Regina Kaplina

Aseri Kooli usaldusisik

Tel.: (+372) 5669 8535

E-post: regina.kaplina@mail.ee

Helgi Altnurme

Tel.: (+372) 5345 5514

E-post: helgialtnurme@gmail.com

IVHL blogi aadress: http://i-vhl.blogspot.com.

Meie eesmärk

Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu tegevuse ülesandeks on haridustöötajate ametiühingu osakaalu suurendamine haridusega seonduvate küsimuste lahendamisel, aü liikmeskonna arvu suurendamine, koolide aü organisatsioonide tegevuse tõhustamine, kollektiivlepingute sõlmimise jätkamine tööandjatega, haridustöötajate õiguste kaitsmine ja nende palga alammäärade tõstmise eest seismine, usaldusisikute koolitamine.

Igapäevase töö peamiseks eesmärgiks on liikmete arvu kasvatamine ja uute osakondade loomine, samuti aitame oma liikmeid töösuhetes tekkinud probleemide korral, pakkudes usaldusisikutele tuge ja nõustamist.

IVHL volikogu koguneb traditsiooniliselt vähemalt kaks korda aastas – juunis ja detsembris, juhatus vastavalt vajadusele.

Dokumendid