Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu juhatus on viieliikmeline:

Külli Nõmmiste

IVHL juhatuse esimees

Jõhvi Põhikooli usaldusisik

Tel.: (+372) 5620 5975

E-post: kyllin13@gmail.com

Margit Pinna-Valge

Jõhvi Vene Põhikooli usaldusisik

Tel.: (+372) 5107 988

E-post: margitpinna@hot.ee

Jelena Pollak

Jõhvi Lasteaiad usaldusisiku kt

Tel.: (+372) 5805 5976

E-post: lumehelbeke@bk.ru

Helgi Altnurme

Tel.: (+372) 5345 5514

E-post: helgialtnurme@gmail.com

Regina Kaplina

Aseri Kooli usaldusisik

Tel.: (+372) 5669 8535

E-post: regina.kaplina@mail.ee

IVHL blogi aadress: http://i-vhl.blogspot.com.

Meie eesmärk

Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu tegevuse ülesandeks on haridustöötajate ametiühingu osakaalu suurendamine haridusega seonduvate küsimuste lahendamisel, aü liikmeskonna arvu suurendamine või vähemalt säilitamine, koolide aü organisatsioonide tegevuse tõhustamine, kollektiivlepingute sõlmimise jätkamine tööandjatega, haridustöötajate õiguste kaitsmine ja nende palga alammäärade tõstmise eest seismine, usaldusisikute koolitamine.

Varem ka tulemuslikult töötavate haridustöötajate tunnustamine koos maakonna haridusosakonnaga. Pidulikul aasta õpetaja vastuvõtul esines alati ka maavanem. See oli väga südamlik üritus lillede ja kingitustega. Viimasel kahel aastal IVHL enam komisjonis ei ole, koolid esitavad portaali Eestimaa õpib ja tänab aktiivselt kandidaate. Keda neist Tartusse Vanemuise Kontserdisaali on kutsutud, saame teada maakonna ajalehest. Hea seegi!

Pean meie olulisemaks saavutuseks seda, et meie liikmeskond ei ole oluliselt vähenenud ja usaldusisikud kandsid 2014.a. maiks kõik aü liikmed LHSi. Olime esimesed nii tublid. Kiitsin oma usaldusisikuid südamest. Püüan alati kõiki innustada kiitmisega, sest laitus ei innusta kedagi. Varasematel aastatel korraldasime igal suvel volikogu liikmetele ekskursiooni.

Huvitavad olid ekskursioonid Tallinna Kumusse ja loomaaeda, Rakvere muuseumidesse ja spaasse, Pärnusse, kus meie seltskonda võttis vastu Pärnumaa HL. Järgmisel aastal tutvustasime Pärnumaa usaldusisikuile Ida-Virumaa huvitavamaid objekte – Kaevanduspark- muuseumi ja Kuremäe kloostrit. Ekskursioonidel oleme kasutanud alati giide. Palju oleme korraldanud ka tervisepäevi. Paljude koolide aü organisatsioonid korraldavad oma liikmetele huvitavaid üritusi ja ekskursioone selle raha eest, mis nad liikmemaksudest tagasi saavad. IVHL-l on asutuste aü-dele (osakondadele) kasutada 0,45% makstud maksust.

Viimastel aastatel on säilinud meil ikka traditsiooniline töö. Usaldusisikute koolitamine on toimunud EHLi poolt. Viimati toimus usaldusisikute piirkondlik õppepäev Rakveres, kus melt oli ainult üheksa usaldusisikut, sest kahjuks toimus see õppetöö ajal. Petitsioonile esimese haiguspäeva tasustamise nõudmiseks koguti allkirju üheteistkümnes koolis, kokku 323 allkirja. Edasine töö peaks kulgema traditsioonilise tööga juba EHLi poolt saadetud ülesannete alusel.

Neid ülesandeid täidab ja juhib edaspidi Jõhvi Põhikooli usaldusisik Külli Nõmmiste (kyllin@johvig.edu.ee), kes osales EHLi uue strateegia väljatöötamisel ja tegeleb nüüd IVHLi LHSi kontrollimisega. Tähtis töölõik on uute aü liikmete värbamine. Seni on juba head tööd teinud Helgi Koppel Mäetaguse Põhikoolist (10 uut liiget), Riina Bergmann Avinurme Gümnaasiumist (3 uut liiget) ja üks liige Kiira Pastaruse agiteerimisel Maidla koolist.

Jätkame traditsioonilise jõuluvolikogu korraldamist ja kõigi volikogu liikmete meelespidamist väikese jõulukingiga, maikuu volikogul aga anname üle juubilaridele kinkekaardid. Seal teeme ära ka revisjoni ja kinnitame revisjonikomisjoni aruande ning toimub juhatuse poolt majandustegevuse aruande kinnitamine.

Dokumendid