Ida-Virumaa HL

[/av_heading]

Tiina Grauberg

IVHL juhatuse esimees

Kohtla-Nõmme Kool

Tel: (+372) 5342 8802

E-post: tiina.grauberg@mail.ee

[/av_one_half]

Anneli Dietrich

Illuka Kool

Tel: (+372) 5624 0542

E-post: annelidietrich@gmail.com

[/av_one_half]

Regina Kaplina

Aseri Kool

Tel: (+372) 5669 8535

E-post: regina.kaplina@mail.ee

[/av_one_half]

Meie eesmärk

Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu ülesanded on:
* suurendada haridustöötajate ametiühingu osakaalu haridusküsimuste lahendamisel;
* suurendada aü liikmeskonda, tõhustada koolide aü-organisatsioonide tegevust;
* jätkata tööandjatega kollektiivlepingute sõlmimist;
* kaitsta haridustöötajate õigusi ja seista nende palga alammäärade tõstmise eest;
* koolitada usaldusisikuid.

Meie igapäevase töö peamised eesmärgid on kasvatada liikmete arvu ja luua uusi osakondi. Samuti aitame oma liikmeid töösuhetes tekkinud probleemide korral, pakkudes usaldusisikutele tuge ja nõustamist.

IVHL volikogu koguneb traditsiooniliselt vähemalt kaks korda aastas – juunis ja detsembris, juhatus vastavalt vajadusele.

Dokumendid