Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu juhatus on kolmeliikmeline:

Külli Nõmmiste

IVHL juhatuse esimees

Jõhvi Põhikooli usaldusisik

Tel: (+372) 5620 5975

E-post: kyllin13@gmail.com

Margit Pinna-Valge

Jõhvi Vene Põhikooli usaldusisik

Tel: (+372) 510 7988

E-post: margitpinna@gmail.com

Astra Ernits

Jõhvi Lasteaiad usaldusisik

Tel: (+372) 5563 7727

E-post: astrake55@gmail.com

Meie eesmärk

Ida-Virumaa Haridustöötajate Liidu ülesanded on:
* suurendada haridustöötajate ametiühingu osakaalu haridusküsimuste lahendamisel;
* suurendada aü liikmeskonda, tõhustada koolide aü-organisatsioonide tegevust;
* jätkata tööandjatega kollektiivlepingute sõlmimist;
* kaitsta haridustöötajate õigusi ja seista nende palga alammäärade tõstmise eest;
* koolitada usaldusisikuid.

Meie igapäevase töö peamised eesmärgid on kasvatada liikmete arvu ja luua uusi osakondi. Samuti aitame oma liikmeid töösuhetes tekkinud probleemide korral, pakkudes usaldusisikutele tuge ja nõustamist.

IVHL volikogu koguneb traditsiooniliselt vähemalt kaks korda aastas – juunis ja detsembris, juhatus vastavalt vajadusele.

Dokumendid