HHL-i juhatuse koosseis on 3 liikmeline:

Jüri Gurejev

Juhatuse esimees

Kärdla Ühisgümnaasiumi usaldusisik

jurigurejev@gmail.com

Rita Siimpoeg

Kärdla Ühisgümnaasium

rita.siimpoeg@gmail.com

Anneli Sadam

Käina Kool

Meie eesmärk

Hiiumaa Haridustöötajate Liidu eesmärgiks on oma liikmeskonna huvide eest seismine, kogemuste vahetamine ja koolituste organiseerimine.

HHL volikogu saab kokku vähemalt 4 korda aastas, juhatus koguneb vastavalt vajadusele. Oma üritustel jagame ja edastame kogemusi. Suhtleme ka  telefoni ja arvuti teel.

Tunneme rõõmu üksteise kordaminekutest.

Peame oma saavutuseks, et kõik koolid kuuluvad EH Liitu, oleme suutnud hoida oma liikmeskonna stabiilsena. Kahjuks pole ma suutnud kaasata Hiiumaa lasteaedu, kuigi oleme neid  kutsunud meie liiduga ühinema ja osalema üritustel.

Kõigele heale, mis me oleme teinud, peame tõdema, et kõik haridustöötajad ei ole ühinenud EHL-ga. Peame põhjuseks seda, et Eestis on ametiühingud nõrgad ja  riik ei näe ametiühingutes partnerit.

ÜHESKOOS SUUDAME!

Dokumendid