HHL-i juhatuse koosseis on 3 liikmeline:

Jüri Gurejev

Juhatuse esimees

Hiiumaa Sotsiaalkeskus, Noortekodu

jurigurejev@gmail.com

Rita Siimpoeg

rita.siimpoeg@gmail.com

Anneli Sadam

Käina Kool

Meie eesmärk

Hiiumaa Haridustöötajate Liidu eesmärgiks on oma liikmeskonna huvide eest seismine, kogemuste vahetamine ja koolituste organiseerimine.

HHL volikogu saab kokku vähemalt 4 korda aastas, juhatus koguneb vastavalt vajadusele. Oma üritustel jagame ja edastame kogemusi. Suhtleme ka  telefoni ja arvuti teel.

Tunneme rõõmu üksteise kordaminekutest.

Peame oma saavutuseks, et kõik koolid kuuluvad EH Liitu, oleme suutnud hoida oma liikmeskonna stabiilsena. Lisaks koolidele on meie liidus ka üks lasteaed.

Kõigele heale, mis me oleme teinud, peame tõdema, et kõik haridustöötajad ei ole ühinenud EHL-ga. Kuid igal aastal oleme siiski saanud juurde uusi liikmeid.

ÜHESKOOS SUUDAME!

Dokumendid