Hiiumaa HLi juhatuses on 3 liiget:

Jüri Gurejev

Juhatuse esimees

Hiiumaa Sotsiaalkeskus, Noortekodu

jurigurejev@gmail.com

Rita Siimpoeg

rita.siimpoeg@gmail.com

Sirje Juurikas

Kärdla Põhikool

Meie eesmärk

Hiiumaa Haridustöötajate Liidu eesmärk on seista oma liikmeskonna huvide eest, vahetada kogemusi ja korraldada koolitusi.

HHL volikogu saab kokku vähemalt 4 korda aastas, juhatus koguneb vastavalt vajadusele. Oma üritustel jagame ja edastame kogemusi. Suhtleme ka telefoni ja arvuti teel.

Tunneme rõõmu üksteise kordaminekutest.

Peame oma saavutuseks seda, et kõik Hiiumaa koolid kuuluvad Eesti Haridustöötajate Liitu. Oleme suutnud hoida oma liikmeskonna stabiilsena. Lisaks koolidele on meie liidus ka üks lasteaed.

ÜHESKOOS SUUDAME!

Dokumendid