Õpetajate tööaeg ja tööülesanded 2006

2006. aastal valmis EHL-i tellitud ning Rein Vöörmann ja Jelena Helemäe koostatud uuringu kokkuvõte „Õpetajate tööaeg ja tööülesanded“, mille sisuks on õpetajate ajakulutustest tööülesannete täitmiseks.

Kokkuvõte:

Milline on õpetajate tegelik nädalakoormus? Või teisisõnu, kui palju aega ja milliste tööülesannete täitmisele õpetaja kulutab? Nendele küsimustele püüab valgust heita uuring, mille ettevalmistuse ja välitööd viis läbi Eesti Haridustöötajate Liit (EHL).

EHL koostas ka küsimustiku õpetajate ajakulude mõõtmiseks, mis jagati laiali koolidesse üle Eesti. Täidetud küsitluslehed (kokku 1143) paluti kooli ametiühingu usaldusisikul kokku korjata ja edastada EHL maakonna/linnaliitu, kust need suunatiEHL-i töötluse ja analüüsi teostamiseks. Andmete sisestamise arvutisse, andmete töötluse ja analüüsi viisid läbi TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi sotsioloogid. Nende koostatud on ka käesolev kokkuvõte õpetajate koormusest/ajakulutustest.

Uuringu kokkuvõte:

R. Vöörmann ja J. Helemäe. Õpetajate tööaeg ja tööülesanded 2006. (PDF)