Õpetajad, tegevused, ajakulu 2009

2009. aastal valmis EHL-i tellitud ning Rein Vöörmann ja Jelena Helemäe koostatud uuringu kokkuvõte „Õpetajad, tegevused, ajakulu“, mille sisuks on õpetajate ajakulu õppetundide läbiviimisele lisanduvate ülesannete täitmiseks.

Kokkuvõte:

Õpetajatöö seisukohalt omab tähtsust välja selgitada õpetajate tegelik nädalakoormus ning selle sisemine jagunemine, st kui palju aega mingite tegevuste peale kulub. Vastuse leidmine neile küsimustele ei ole tähtis ainult õpetajatöö täiustamise ja kitsaskohtade lahendamise seisukohalt, vaid avaldab mõju ka õppetöö kvaliteedile.

Õpetaja „lahustumine” paljudes pisiasjades võib tähendada, et ta ei suuda koondada jõude peamisele – anda õpilasele edasi vajalikke teadmisi, juhendada ja suunata teda õpilase ja kogu ühiskonna arenguks vajalike väärtuste omaks võtmisele.

Järgnev kokkuvõte läheneb õpetajate ajakasutusele tööülesannete täitmisel mitmest aspektist: esiteks antakse üldine ülevaade õpetajate ajakasutusest (kahe nädala keskmine ajakulu kõigile tegevustele kokku), teiseks ajakulust valitud gruppides, lähtudes õpetaja kvalifikatsioonist ja kooli asukohast, kolmandaks, tegevuste kaupa.

Ülevaate lõpetab kokkuvõte.

Uuringu kokkuvõte: Õpetajad, tegevused, ajakulu (PDF)