Haridustöötajate tööturu- ja palgauuring 2014-2015

2014. aasta novembris viisid Palgainfo Agentuur, Eesti Haridustöötajate Liit ja partnerid läbi tööandjate ning töötajate ja tööotsijate küsitluse, mille tulemusena andis Palgainfo Agentuur välja sügis-talv 2014/2015 „Haridustöötajate tööturu- ja palgauuringu“ tulemuste kokkuvõtte.

Kokkuvõte:

Haridustöötajate tööturu- ja palgauuringu raport annab ülevaate novembris 2014 Palgainfo Agentuuri ja Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) koostöös läbiviidud haridustöötajate tööturu- ja palgaküsitluse tulemustest võrdluses teiste töötajate vastustega. Raport koosneb teksti osast, slaididest ja töötasude andmefailist.

Tulemuste kokkuvõte: 

Haridustöötajate palgauuring ST2014-2015 (PDF)

Palgauuring HARIDUS ST2014-2015 (PTX)