Kaasava hariduse piirkondlikud arengupäevad

Rajaleidja keskuste ja kooli pidajate vaheliste läbirääkimiste tulemusena on selgunud kaasava hariduse piirkondlike arengupäevade toimumisajad:

Ida- ja Lääne-Virumaa

21.08.2018

Saaremaa ja Pärnumaa

22.08.2018

Rapla-, Viljandi-, Järva- ja Jõgevamaa

23.08.2018

Harjumaa (va Tallinn)

24.08.2018

Tartumaa

28.08.2018

Tallinn

30.08.2018

Hiiumaa ja Läänemaa

06.09.2018

Valga-, Võru- ja Põlvamaa

07.09.2018

 

Arengupäevade esialgsed võimalikud teemad on:

–        Lapsevanema vaade kaasavale haridusele

–        Kooli kogemus erilise lapse õpetamisest tavakoolis

–        Kooli pidaja vaade hariduse tugiteenuste kättesaadavuse tagamisele

–        Koolide nõustamine õpilase toetamiseks

–        Kooliväline nõustamismeeskond soovituse andjana

–        Varajane märkamine ja piirkondlik koostöö

–        Teenusvajaduse hindamiste ühtlustamine

–        Uuenenud EHIS ja sellesse kantavad andmed

–        Arengud karjäärinõustamisteenuse korraldamises

 

Arengupäevade lõplik päevakava on alles kujunemas ning jätkuvalt on võimalik avaldada mõtteid ja ettepanekuid.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks