Loading sündmust
  • See event on läbi

Tallinna Ülikooli hariduskonverents

17. sept. 2021

Konverentsil uuritakse, kuidas ülikool aitab hariduse uuenemisele kaasa.

Perioodil 2018–2021 on haridusteadlastest ja tegevõpetajatest meeskonnad töötanud koostöös, et luua haridusuuendust toetavaid ja tõenduspõhiseid teenuseid haridusasutustele. Ehk on mitmedki kuulnud märksõnadest nagu Tulevikukool, kooliuuring, Meie Maailm, Õpime mõttega, Me loeme, õppijale tähenduslikud muuseumitunnid jne. Konverentsil avatakse nende märksõnade taga olevaid teoreetilisi lähenemisi, katsetamise käigus kogutud andmeid ning osalejate kogemusi haridusuuenduse rakendamisest ehk teeme kokkuvõtteid projektist “Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis”.

Rohkem info TÜ kodulehel

17. sept. 2021