Loading sündmust
  • See event on läbi

Haridusühenduste seminar: seaduseelnõu SE519 arutelu

17. jaan. 2018 kell 13:00 - 17:00

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste kursil: kuidas saame toetada õpetajaid kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel?

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Tiina Kivirand tutvustab ja selgitab seaduse muudatusi ja seejärel toimub ühine arutelu, mille eesmärgiks on leida lahendusi, kuidas saame õpetajaid toetada neis muudatustes ja saada vajaduspõhine sisend õpetajate eripedagoogiliste kompetentside arendamiseks vajaliku täiendusõppe pakkumiseks.
Arutelu tulemused toetavad lähiajal toimuvate ja õpetajatele suunatud seminaride fookuse seadmist ja ellu viimist. Seminaride eesmärk on selgitada õpetajatele PGSi muudatusi ning pakkuda tuge nende muudatuste rakendamisel õppetöös.

Päevakava
13.00 – 13.15 Tervituskohv ja personaalse töölehe täitmine
13.15 – 14.45 Ülevaade põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustest (Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeerium)
14.45 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 16.45 Arutelu: kuidas toetada õpetajate eripedagoogiliste kompetentside arendamist?

17. jaan. 2018 @ 13:00 - 17:00

Organizer

Innove