Loading sündmust
  • See event on läbi

Projekti “YOUR TURN!” avakonverents

9. mai 2019 - 10. mai 2019

2018-2020 on käimas ETUCE projekt „SINU KORD! Õpetajad ametiühingu uuendamise eest“. Avakonverentsil on võimalus jagada väljakutseid ja tõhusaid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke tegevusi selle kohta, kuidas liikmeid aktiivselt kaasata ametiühingu (aü) struktuuridesse ja tegev usse, et taastada oma staatus nii kutsealal, õigustes kui ka lõpuks avalikus ruumis. EHL-i esindab konverentsil välissekretär.

 

Projektist:

Projekti eesmärgiks on tugevdada õpetajate ametiühingute (aü) jätkusuutlikkust. Kasvavad nõudmised õpetajatele asetavad ka aü-d suurema surve alla. Nende väljakutsetega tegelemiseks on aü-del aga piiratud ressursid, mida võidakse tõlgendada kui suutmatust oma liikmete eest seista, mis omakorda viib liikmeskonna ja seega ka ressursside vähenemiseni. Seetõttu on aü-de suurimaks väljakutseks pöörata olukord ümber ning suurendada oma mõjukust liikmete toetamiseks. Selle olulisimaks vahendiks on aü liikmeskond, eelkõige kaasatud ja aktiivne liikmeskond, mida käesolevas projektis nimetataksegi aü uuendamiseks. Aü uuendamise põhilisteks elementideks on liikmeskonna suurendamine, liikmeskonna kaasatuse tõstmine, liikmete oskuste ja võimekuse kasvatamine ning ühingulisuse tunde tekitamine. Selle projekti raames kaardistatakse õpetajate ja neid esindavate aü-de väljakutsed, selgitatakse välja aü-de mõju ja võimekus ning töötatakse välja raamistik aü tegevuseks ja strateegiaks liikmeskonna kollektiivse võimekuse suurendamiseks.

Projekti juhib nõuanderühm, mis kohtub regulaarselt kogu projekti kestuse ajal. Nõuanderühma kuuluvad Susan Flocken (ETUCE Euroopa direktor), Paola Cammilli (ETUCE koordinaator), Agnes Roman (ETUCE vanemkoordinaator) ning 7 aü esindajat: Dorota Obidiniak (ZNP Poola), Elis Cullen (EHL Eesti), Dorien König (AOb Taani), Elina Stock (GEW Saksamaa), Cuqui Vera Belmonte (FE.CC.OO Hispaania), Claudio Franchi (FLC-CGIL Itaalia) ja Rob Copeland (UCU UK).

9. mai 2019 - 10. mai 2019

Organizer

ETUCE

Venue

Brüssel
Belgia + Google Map