Loading sündmust
  • See event on läbi

Põhja- ja Baltmaade ühisprojekt uute õpeajate mentorlusest

17. märts 2021

Konsultatsioonkohtumine Tallinna Ülikooli professori Eve Eisenschmidtiga koostamaks Eesti partnerite (TLÜ ja EHL) tutvustust.

 

PROJEKTIST: Projekti näol on tegu alus-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas äsja kvalifitseeritud õpetajate juhendamise osas heade praktikate vahetamisega. Projekti eelkäijaks on Põhjamaade ühisprojekt, mille raames on loodud Põhjamaade õpetajate ametiühingute ja teadlaste võrgustik värskelt kvalifitseeritud õpetajate juhendamise alaste teadmiste ja kogemuste jagamiseks. Uue, kõnealuse projekti raames jätkatakse ja laiendatakse seni tehtud tööd. Projekti tegevusena hakkavad projektis osalevad organisatsioonid täiendavalt analüüsima ja jälgima, kuidas võiks mentorlus leida (või mitte leida) oma ökoloogilise niši vastavates haridussteemides. Samuti uuritakse ametiühingute ja teadlaste võimalikke koostöömudeleid, sh võimalusi edasise professionaalse toetuse ja arengu struktuuride määratlemiseks elukestva õppe perspektiivis.

17. märts 2021