Loading sündmust
  • See event on läbi

OECD pilootuuringu „Õpetajate pedagoogilised teadmised“ tulemuste tutvustus

19. veebr. 2018 kell 14:40 - 16:00

Pilootuuring viidi läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös 2016. a kevadel. Uuringu sihtgrupiks olid õpetajakoolituse üliõpilased ja õppejõud ning õpetajad. Pilootuuringu peamiseks eesmärgiks oli rahvusvahelist võrdlust võimaldava õpetajate pedagoogilisi teadmisi puudutava uurimisinstrumendi väljatöötamine. Selle tulemused aitavad meil paremini mõista pedagoogiliste teadmiste olemust ning nende kujunemist. Kohtumise käigus keskendutakse eelkõige Eesti tulemustele ning arutatakse üldisemalt pedagoogiliste teadmiste teemadel.

19. veebr. 2018 @ 14:40 - 16:00