Loading Events
  • This event has passed.

Lõpukonverents „Kaasaegne õpetajaharidus nõuab uusi teadmisi“

5. veebr. 2016

Toimus Tallinna Ülikoolis Projekti SIHT – Sooaspekti  Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse lõpukonverents „Kaasaegne õpetajaharidus nõuab uusi teadmisi“. Konverentsil jagati uusi  infomaterjale ja tutvustati soo ja hariduse teemalist infoportaali (www.haridusjasugu.ee), mis sisaldab uuringuid, artikleid, juhendeid, käsiraamatuid ja õppematerjale sooliste aspektide integreerimiseks kõigi haridustasemete õppekavadesse, ainetesse jms. EHL-st osalesid lõpukonverentsil E. Randma ja A. Tiidemann.

Konverentsi sisu võib võtta kokku projekti SIHT eksperdi Ülle-Marike Papp’i sõnadega: „Sugu on konstrueeritud mitte ihuline omadus“. Soolise võrdõiguslikkuse problemaatika lähtub stereotüüpidest ning erinevatest soorolli otustest, mida Eesti haridussüsteemis võimendab nn varjatud õppekava.

Rohkem infot soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest hariduses on võimalik saada:

1) portaalist Haridus ja sugu.

2) http://genustest.no/?lang=en

Sellel põhjamaade internetileheküljel (ingliskeelne) on võimalik analüüsida lasteraamatuid – kas konkreetne lasteraamat laiendab või kinnitab traditsioonilisi soonorme.

3) http://eric.ed.gov/

Andmebaasi ERIC internetis vabalt kättesaadav versioon. Tegu on haridusalase referaatandmebaasiga, mis refereerib haridusalaseid ajakirju, raamatuid, dissertatsioone, konverentsimaterjale jm dokumente.

5. veebr. 2016

Venue

Tallinn