Loading sündmust
  • See event on läbi

Kutseõppeasutuste õpetajate kompetentsi hoidmise ja tõstmise töörühma kohtumine

9. veebr. 2016 kell 14:45 - 18:00

Kutseõpetajate ja kutseõppeasutustes töötavate üldharidusainete õpetajate ajakohase kompetentsi tagamiseks on moodustatud SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juurde valdkondliku töörühma, mille ülesanneteks on tegevuse 8.2 kavandamine ja sisendi andmine, kutseõppeasutustele täiendusõppe korralduse mudeli väljatöötamine ja täiendusõppe teemavaldkondade valik. EHL esindaja töörühmas on EHL juhatuse liige Ulvi Noor. Kohtumisel osales sel korral juhatuse esimees R. Voltri.

9. veebr. 2016 @ 14:45 - 18:00

Venue

Tallinn