Loading sündmust
  • See event on läbi

ESSDE konverents

14. okt. 2019 - 15. okt. 2019

Projekti “Euroopa haridussektori sotsiaalpartnerid edendamas migrantide ja pagulaste tõhusat integreerimist haridusse” lõpukonverents (projekti koduleht (inglise keeles) – https://www.csee-etuce.org/en/social-dialogue/29-european-sectoral-social-dialogue-in-education-essde/2386-essde-partners-promoting-migrant-and-refugee-integration).

Euroopa haridussektori sotsiaalpartnerid on võtnud endale kohustuse laiendada sotsiaaldialoogi arutelu, et leida praktilisi ja konkreetseid viise, kuidas edendada sisserändajate ja pagulaste laste kaasamist vastuvõtvate riikide haridus- ja sotsiaalmajanduslikku konteksti. Taanis ja Küprosel peetud koolitusseminaridel mudeleid, pedagoogikat ja huvirühmade kaasatust käsitlenud arutelude  ning Hispaania, Serbia ja Belgia juhtumiuuringutega kogutud tõendite põhjal arutleti projekti  lõpukonverentsi raames oma rolli üle äsjasaabunud õpilaste ja laste edukate kaasamispraktikate edendamisel.

Konverentsil linastati projekti käigus valminud rännet ja haridust käsitlevat dokumentaalfilmi. Samuti jagasid rände ja kaasava hariduse valdkonna eksperdid, praktikud, poliitikakujundajad ja muud sidusrühmad oma teadmisi ja rikastasid arutelu ühiste suuniste eelnõu üle, mis käsitleb laste ja igas vanuses õppijate tõhusa integratsiooni edendamist mõjusa sotsiaaldialoogi kaudu. Need juhised pakuvad koolijuhtidele, õppejõududele, haridusasutuste ametiühingutele ja tööandjate liitudele strateegiaid ja mudeleid, mis hõlmaksid kaasamist transiit- või sihtriikides riiklike sotsiaaldialoogi struktuuride kaudu.

14. okt. 2019 - 15. okt. 2019

Organizer

Venue

Brüssel
Belgia + Google Map