Loading sündmust
  • See event on läbi

Juhatuse koosolek

16. dets. 2021 kell 15:00 - 17:00

Päevakord:

  1. Töö tasustamise aluste kinnitamine volikogule esitamiseks
  2. Erakorralise volikogu koosoleku kokkukutsumine
  3. Eelarveridade ümberpaigutamine
  4. Täiendavate tasude määramine EHLi tasustatavatele ametikohtadele
  5. Uute ametikohtade täitmine ja ametinimetuste kinnitamine
16. dets. 2021 @ 15:00 - 17:00