Loading sündmust
  • See event on läbi

Juhatuse koosolek

23. nov. 2021 kell 16:15 - 19:00

Päevakord:
1) Kommunikatsiooni auditi teenuse sisseostmine
2) EHL logo värvilahendus
3) Liikmesorganisatsioonide võimestamine arengukavade ja tegevuskavade võtmes
a) 4.3. Töötame välja meetme ning motiveerime ja toetame liikmesorganisatsioonide vahelist ühistegevust erinevate teemade (nt piirkondade, probleemide, huvide vm) raames.
b) 4.8. Korraldame liikmesorganisatsioonide juhtkondadele kommunikatsiooni ja turunduse koolituse.
c) 4.7. Korraldame liikmesorganisatsioonide juhtidele EHLi jaoks oluliste teemade ja põhitegevuste kommunikeerimiseks kriisi-/poliitkommunikatsiooni koolituse.
4) Palgaliste töötajate tööülesanete kaardistus
a) Tööjõu struktuur 2022. aastast
5) Ootused arengukava tegevusele: 5.6. Muudame oma kodulehe atraktiivsemaks, informatiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks.
6) Õpetajatudengite kaasamisega seotud plaanid
7) Noortekogu aktiivi tegevustest – turunduskampaania planeerimine
8) Volikogu talvise koosoleku korraldamisest
9) 2022. a. tegevuskava projekt
10) 2022. a. eelarve projekt
11) Laekunud juubeliprojektide toetustaotluste kinnitamine
12) Ülevaade eelarve täitmisest

23. nov. 2021 @ 16:15 - 19:00