Loading sündmust
  • See event on läbi

Hiiumaa HL külastus, koolitus

25. okt. 2017

Hiiumaa HL aktiiv tutvub Tallinna Teeninduskooli tööga ning külastab EHL kontorit.

Usaldusisikute koolituse päevakava:
1. Ametiühing kui sotsiaaldialoogi osapool
2. Kollektiivleping
3. Muudatused töölepingu seaduses
4. Ametiühingu osakonna tegevuse organiseerimine

25. okt. 2017

Venue

Tallinn