Loading sündmust
  • See event on läbi

ESSDE suutlikkuse suurendamise II projekti ümarlaua kohtumine

1. juuni 2016

Euroopa haridusvaldkondlik sotsiaaldialoogi (ESSDE) suutlikkuse suurendamise projekti eesmärgiks on jätkata ühisprojekti tööd, et tihendada sotsialapartnerite omavahelist dialoogi, vahetada teadmisi ja koolitada osapooli.

ESSDE raames on ette nähtud ümarlaua kohtumine igas osalevas liikmesriigis, käesoleva (II) projekti raames ka Eestis. Ümarlaua kohtumist korraldavad ja sellest võtavad osa Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) ja Euroopa Haridusala Tööandjate Liidu (EFEE) esindajad. EHL-i sotsiaalpartneritena on kutsutud HTM, EMOVL ja ELL esindajad.

1. juuni 2016

Venue

Tallinn