Loading sündmust
  • See event on läbi

ELVL-EHL õppreis Taani

27. sept. 2021 - 29. sept. 2021

Projekti “Edukuse võti – oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises“ lõpetuseks on Taani õppereisi 27.-29. septembril, mille raames külastatakse Taani õpetajate ametiühingut Danmarks Lærerforeningi, Taani haridusministeeriumi Börne- og Undervisningsministerieti ja Taani omavalitsuse liitu Kommunenes Landsforeningi.

Teemad:

  • eelarveläbirääkimised riigiga
  • Taani põhikoolissüsteemi tutvustus
  • Põhikoolide (nii munitsipaal- kui erakoolide) rahastamine ja juhtimine
  • Järelevalve koolide üle
  • Suhtlus KOV-idega, sh. koostöö haridussektoriga (covid-19 piirangute kehtestamise näitel)
  • Taani omavalitsuste liidu tutvustus, roll eelarve läbirääkimistel valitsusega
  • Taani omavalitsuste kohustused ja nende täitmiseks vajalik tulubaas
  • Koolide rahastamine ja detsenraliseeritud juhtimine
  • Õpetajate palga läbirääkimised, keskvalitsusega, ametiühingutega, riigieelarvelised eraldised
27. sept. 2021 - 29. sept. 2021