Loading sündmust
  • See event on läbi

EK projekti avaseminar

22. sept. 2021 kell 13:00 - 15:30

Septembris on käivitumas 2-aastane projekt Euroopa Komisjoni rahastusel, mille eesmärgiks on viia läbi reform huvihariduse lõimimiseks formaalharidusse ning mille käigus valmivad mitmed analüüsid ja nende põhjal koostatud õigusloomeks vajalikud soovitused, aga ka juhised õpilastele, õpetajatele ja KOV-idele selleks, et lõiming edukalt teoks saaks. Projekti elluviimiseks moodustatakse töörühm (muu hulgas haridus- ja noortevaldkonna katusorganisatsioonide jt asutuste ja ühingute kaasatusel), mis käib koos ca 6 korda, et osaleda kogemuste vahetamisel partneritega teistest riikidest ning aidata koostada ja piloteerida/valideerida lõimingu aluseks olevaid juhiseid.

22. sept. 2021 @ 13:00 - 15:30