Loading sündmust
  • See event on läbi

EHTS 2035 töörühma kohtumine

18. juuni 2019 kell 10:00 - 16:00

Töörühma “Õpetamine kui koostöö ja õpetaja kui teejuht” fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng (koolijuhtide, õpetajate/õppejõudude palk ja karjäärimudelid; õpetajate mobiilsus; koolijuhtide ja õpetajate oskused; õppeprotsessi kvaliteet – õpilaste õpimotivatsioon, loovus, ettevõtlikkus; õpikäsitus; õppemeetodid; hindamine).

EHLi esindab töörühmas Aleksander Tiidemann, asendusliige on Karin Klemmer.

18. juuni 2019 @ 10:00 - 16:00

Organizer

Haridus- ja Teadusministeerium

Venue

Tallinn