Loading sündmust
 • See event on läbi

EHL volikogu koosolek

8. dets. 2020

Päevakorras:

 1. EHL volikogu liikme(te) asendamise kinnitamine
 2. Ülevaade eelarve täitmisest
 3. 2020 II lisaeelarve vastuvõtmine
 4. Üldkoosoleku kokkukutsumine, esindusnormi kehtestamine ja kandidaatide esitamise kuupäeva määramine
 5. Volikogu töökorra kinnitamine
 6. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine
 7. Ülevaade liikmeskonna muutustest – LHS 01.12.2019 – 01.12.2020
 8. Aastaks 2021 liikmeskonna suurendamise eesmärgi kinnitamine
 9. Ülevaade palgaläbirääkimistest
 10. HTM kanstler – olukorrast poliit- ja haridusmaastikul
 11. EHL arengukava 2021-2025 töögrupi moodustamine
 12. Võimalik ühinemine Vabaühenduste liiduga
 13. Liikmesliitude ülevaade 2021. aasta plaanidest
 14. 2021 I poolaasta tegevuskava kinnitamine
 15. 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
8. dets. 2020