2015. aasta tegemised

Detsember

08.12        Toimus EHL-i talvine volikogu koosolek. Lisaks toimus jätkuüritusena ühiskoosolek Soome õptajate ametiühingu OAJ-ga, mille raames astus ettekandega üles ka minister Jürgen Ligi. Jätkus kohtumine Soome Suursaatkonnas, millest võtsid osa ka Soome Kooli ja Soome Instituudi ning HTM-i esindajad.

04.12        Toimus õpetajate 2016.a. töötasu alammäärade kehtestamise läbirääkimiste kolmas voor. Läbirääkimistel osalesid Eesti Haridustöötajate Liit, Haridus- ja Teadusministeerium. Kohal oli ka Õpetajate Liidu esindaja. Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit kohtumisel ei osalenud.
Ministri sõnade kohaselt on võitlus õpetajate palgatõusu nimel olnud intensiivne. Eesmärk, et õpetajate miinimumpalk oleks 1,2 kordne Eesti keskmisest palgast aastaks 2019, on silme ees ja seda kavatseb minister kaitsta. Esialgu on number alla läinud, otsitakse katteallikaid.

01.12        Toimus Harjumaa HL-i eestvedamisel usaldusisikute koolitus töölepingu teemal. Koolitust viis läbi EHL jurist Külli Kröönström.

01.12        Toimus EHL 25. aastapäeva raames Harjumaa HL-i usaldusisikutele tänuavaldus üritus, kus EHL juhatuse esimees Reemo Voltri tunnustas kõiki tegevaid usaldusisikuid panuse eest ametiühingu töösse.

November

25.11       Kohtus EHL delegatsioon Toompea Lossis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, et arutada hariduse rahastamise ming õpetajate töötasu alammäära küsimusi 2016.a. riigieelarve raames.

24.11       Brüsselis toimuma pidanud Euroopa haridusvaldkondliku sotsiaaldialoogi (ESSDE) plenaaristung jäi Brüsselis valitsenud olukorra tõttu ära ning on teadmata ajani edasi lükatud. Liikmena osalenuks koosolekul EHL välissekretär Elis Randma.

24.11       Toimus EHL juhatuse korraline koosolek liidu kontoris.

23.11        Kohtus EHL delegatsioon Toompea Lossis Riigikogu Kultuurikomisjoniga, et arutada hariduse rahastamise ning õpetajate töötasu alammäära küsimusi 2016.a. riigieelarve raames.

21.11        Toimus EHL 25. aastapäeva raames Tartus 5 liikmesliidu (Haü Jõgeva ML, Põlvamaa HaüL, Tartu Maakonna Haü, Valgamaa HaüL, Võrumaa HaüL) ühine usaldusisikute tänuavaldus üritus, kus EHL juhatuse esimees Reemo Voltri tunnustas kõiki tegevaid usaldusisikuid panuse eest ametiühingu töösse. Lisaks toimus ametlik Eesti Haridustöötajate Liidu nimelise pingi avamine Peeter Põllu pargis.

20.11        Toimus EHL 25. aastapäeva raames Viljandi HL-i usaldusisikutele tänuavaldus üritus, kus EHL juhatuse esimees Reemo Voltri tunnustas kõiki tegevaid usaldusisikuid panuse eest ametiühingu töösse.

17.11       R. Voltri vaatles Riigikogus 2016.a. eelarve II lugemist.

17.11        Toimus EHL 25. aastapäeva raames Saaremaa HL-i usaldusisikutele tänuavaldus üritus, kus EHL juhatuse esimees Reemo Voltri tunnustas kõiki tegevaid usaldusisikuid panuse eest ametiühingu töösse.

16.11       EHL jurist Külli Kröönström osales Pärnu Tammsaare lasteaia ja Pärnu linna vahelistes läbirääkimistes.

11.11        Toimus Kutsenõukogu koosolek, kus osales ka EHL tegevjuht Aleksandr Tiidemann.

11.11        Kohtus EHL delegatsioon Toompea Lossis nii Keskerakonna kui ka Reformierakonna fraktsioonidega, et arutada hariduse rahastamise ning õpetajate töötasu alammäära küsimusi nii 2016. a. riigieelarve raames kui ka pikemas perspektiivis.

10.11        Toimus EHL 25. aastapäeva raames Kohtla-Järve HaüL-i usaldusisikutele tänuavaldus üritus, kus EHL juhatuse esimees Reemo Voltri tunnustas kõiki tegevaid usaldusisikuid panuse eest ametiühingu töösse.

09.-10.11  Toimus Brüsselis Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) koosolek. Liikmena osaleb koosolekul EHL välissekretär Elis Randma.

Oktoober

27.10        Toimusid EHL kontoris läbirääkimised pikaaegse koostööpartneri TiiT Reisid esindajaga.

19.-21.10 Toimus Kesk- ja Ida-Euroopa (CEE) ümarlaud Bukarestis. Ümarlaual osales ka Reemo Voltri, kes esitab Eesti põhjal ettekande teemal “Haridusse investeerimine – erastamise suurenemine?” (ingl.k. Investing in Education – increasing privatisation?).

13.10        Toimus  korraline EHL juhatuse koosolek.

09.10        Toimus  Tallinnas Sokos Hotell Viru konveretsikeskuses juulikuus valminud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse arutelu.

07.10        Toimus õpetajate 2016.a. töötasu alammäärade kehtestamise läbirääkimiste teine voor. Läbirääkimistel osalesid Eesti Haridustöötajate Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit.

07.10        Toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses haridusseaduse eelnõu töörühma koosolek. Töörühmas osales ka EHL juhatuse esimees R. Voltri.

05.10        Eesti Päevalehe paberkandjal avaldati Õpetajate Päeva puhul EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri artikkel pealkirjaga “Õpetaja palk olgu 1,2 Eesti keskmist” (lk 10).

03.10        Vanemuise Kontserdimajas toimus üleriigiline Aast Õpetaja auhinnagala “Eestimaa õpib ja tänab”. Tunnustusürituse eestvedajateks olid  Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit ning sihtasutus Innoove.

September

30.09        Reemo Voltri esines Vikerraadio saates “Reporteritund”, mille seekordseks pealkirjaks oli “Kas õpetajal on õigus lapse koolikotti vaadata”. Saadet on võimalik järelkuulata SIIN.

29.09        R. Voltri osales ITL ja Microsofti Hariduskonverents 2015-l Kultuurikatlas, mille teema oli “Tööandjate ootused IKT oskustele”.

22.09        R. Voltri kohtus Haapsalu kutsehariduskeskuse töötajatega.

22.09        R. Voltri osales Pärnu Tammsaare lasteaia kollektiivlepingu läbirääkimistel.

17.09        Toimus TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi lõputööde laat.

08.09        Toimus korraline EHL juhatuse koosolek.

08.09        Toimus kohtumine Hollandi haridus- ja teadusministeeriumi riigisekretär Sander Dekkeri ja delegatsiooniga. Visiidi peateemaks oli õpetajakoolituse ja õppekavade uuendamine, digipööre ja IKT hariduses ning hindamine.

August

28.08        R. Voltri kohtus Luunja õpetajatega.

26.08        R. Voltri võttis osa Tartu õpetajate sügisfoorumist.

Juuli

21.-26.07        R. Voltri võttis osa EI kongressist.

Juuni

29.-30.06        Toimus korraline Eesti Haridustöötajate Liidu volikogu koosolek

26.06 Toimusid õpetajate töötasu alammäärade kehtestamise läbirääkimised 2016. aastaks. Läbirääkimistel osalesid Eesti Haridustöötajate Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit ja Eesti Õpetajate Liit

17.06 R. Voltri osales Võruma HaüL volikogul.

17.06 Toimus Aasta Õpetaja riiklik komisjon.

11.06 Tartu konverentsikeskuses Dropat toimus rahvusvahelise täiskavsanute oskuste uuringu PIAAC tutvustus, millest võttis osa ka R. Voltri.

05.06 Soome ülikoolide õpetajate ja teadurite ametiühing Yliopistojen opetusalan liittoo (YLL) külastas Tartu Ülikooli ning kohtus Eesti haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltriga..

Mai

28.05Toimus korraline EHL juhatuse koosolek.

22.05 R. Voltri esindas Eesti Haridustöötajate Liitu Läti ametiühingu LIZDA kongressil.

20.05 R. Voltri kohtus Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega, et arutada loodavate riigigümnaasiumidega seonduvat.

18.-19.05  Koostöös Soome õpetajate ametiügingu Oppetusalan Ammattijärjestöga (OAJ) käisid 3 Tartu Ülikooli üliõpilast Soome noorte õpetajate ametiühingul Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto (SOOL) külas, et kogeda, kuidas toimib noorte ametiühing.

14.05R. Voltri kohtus lasteaiaõpetajate probleemistiku arutamiseks Viimsi Lasteaedade õpetaja ja ametiühingu usaldusisiku Reet Lepaga.

13.05 Toimus Reemo Voltri ja haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kohtumine.

06.05 Toimus kohtumine ministeeriumis Aasta Õpetaja Galaga seonduvalt.

06.05 Toimus kohtumine uuringute võimaliku läbiviimise osas Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijeniga.

Aprill

23.04 Toimus Reemo Voltri ja Riikliku lepitaja Henn Pärna konsultatsioonkohtumine.

21.04 EHL avaldas toetust esimeste haiguspäevade hüvitise taastamise algatusele https://ehl.org.ee/index.php?article_id=5048&page=114&action=article&

14.04 Toimus EHL juhatuse koosolek.

08.04 Reemo Voltr võttis koos M. Repsi ja L. Pakostaga osa Vikerraadio Reporteritunnist. Arutati praeguse koalitsioonileppe põhjal, milliseks kujuneb hariduselu ja õpetajate töötasud.

07.04 R. Voltri, A. Tiidemann ja V. Parkel kohtusid Sillamäe HL liikmetega seoses sealse liikmesorganisatsiooni likvideerimisega.

04.04 Laupäevane, 04. aprilli Aktuaalne Kaamera (AK) käsitles õpetajate palgateemat seoses peatselt sõlmitava koalitsioonileppega. Arvamust küsiti ka EHL juhatuse esimehelt Reemo Voltrilt. Postimehe artiklit ja AK videot on võimalik näha SIIN.

Märts

29.-30.03  Toimus International Summit on the Teaching Profession 2015 (ISTP, ee.k – Rahvusvaheline õpetaja-ameti tippkohtumine). Sellel aastal toimus kohtumine Banffi linnas, Albertas, Kanadas. EHL-i esindas kohtumisel juhatuse eismees Reemo Voltri. Täpsem info ISTP 2015 kohta on kättesaadav SIIT.

Tippkohtumise muljeid saab lugeda Õpetajate Lehest.

26.03 Toimus EHL piirkondlik arenduskoolituspäev Rakveres, millest võtsid osa Järavama, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linna liitude juhid ja liikmed. Koolitust viisläbi Mait Raava Pro Konsultatsioonidest.

20.03 Toimus EHL piirkondlik arenduskoolituspäev Pärnus, millest võtsid osa Pärnumaa, Viljandimaa ja Saaremaa liitude juhid ja liikmed. Koolitust viis läbi Mait Raava Pro Konsultatsioonidest.

19.03 Toimus EHL piirkondlik arenduskoolituspäev Tallinnas, millest võtsid osa Harjumaa, Raplamaa ja Hiiumaa liitude juhid ja liikmed. Koolitust viis läbi Mait Raava Pro Konsultatsioonidest.

17.03 Toimus EHL piirkondlik arenduskoolituspäev Tallinnas, millest võtsid osa Talinna linna ja Läänemaa liitude juhid ja liikmed. Koolitust viis läbi Mait Raava Pro Konsultatsioonidest.

16.03 Toimus EHL piirkondlik arenduskoolituspäev Tartus, millest võttsid osa Tartu ja Jõgeva maakonna, Valgamaa, Võrumaa ja Põlvamaa liitude juhid ja liikmed. Koolitust viis läbi Mait Raava Pro Konsultatsioonidest.

16.-19.03  Toimusid Standing Committee for Equality ja ETUCE Committee koosolekud Brüsselis, kus EHL-i esindas ETUCE Committee liige EHL õigusnõunik Vaike Parkel.

13.03 EHL saatis pöördumise koalitsiooniläbirääkimiste osapooltele seoses järgneva nelja aasta prioriteetseima teemaga hariduses. Me leiame, et järgmise nelja aasta üks olulisemaid prioriteete Eestis peab olema hariduse ja õpetajate küsimus.

11.03 Toimus haridusseaduse eelnõu töörühma koosolek, kus osales ka EHL õigusnõunik Vaike Parkel.

10.03 Toimus EHL juhatuse koosolek.

Veebruar

26.02 Toimus haridusseaduse eelnõu töörühma koosolek, kus osales ka EHL õigusnõunik Vaike Parkel

20.02 Toimus hariduse valdkondliku komisjoni koosolek ministeeriumis. EHL-i esindas koosolekul R. Voltri.

19.-20.02  EHL-i külastas Läti õpetajate ametiühingu LIZDA (Latvijas Izglitibas un zinatnes darbinieku arodbiedriba) delegatsioon, sh liidu president Ingrida Mikiško. Kahepäevase visiidi jooksul külastati Tartu Mart Reiniku kooli, Tartu Jaan Poska gümnaasiumit, kohtuti Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Piret Sapiga ning külastati AHHAA keskust. Peamisteks teemadeks oli üldine rahastusmudel, kutsehariduse rahastamine, õpetajate palgad ja töötingimused. EHL-i poolt võõrustasid rahvusvahelisi kolleege esimees R. Voltri ja aseesimees A. Tiidemann.

12.02 EHL analüüsis meie hariduselus toimuvat ja tegi järgmise nelja aasta perspektiiviga 10 ettepanekut, et Eesti haridus oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline.

12.02 Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) korraldas koostöös Delfi TV-ga haridusteemalise poliitikute arutelu.

12.-13.02  EHL-i külastas Soome õpetajate ametiühing Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) delegatsioon koosseisus esimees Olli Luukainen, esimene aseesimees Kari Kinnunen ja rahvusvaheliste asjade koordinaator Anders Rusk. Kahepäevase visiidi jooksul astus delegatsioon üles nii EHL volikogu koosolekul kui ka Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi ümarlaual, kus anti ülevaate OAJ struktuurist, sellest, kuidas jaotub ja milleks kulub liikmemaks ning kuidas äratada ametiühingualast huvi üliõpilastes ja noortes õpetajates. Lisaks külastati Tartu Jaan Poska Gümnaasiumit ning Eesti Üliõpilaste Seltsi peahoonet.

12.02 Toimus korraline EHL volikogu koosolek.

11.02 Eestit külastas Mark Tucker, kes on USA haridusmõttekoja NCEE (National Center on Education and the Economy) www.ncee.org president, ja NCEE liige Betsy Brown Ruzzi. 11. veebruaril toimus kohtumine Haridustöötajate Liidu, Õpetajate Liidu, Koolijuhtide ühenduse ja Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga. Kohtumisel arutleti Eesti hariduse tugevuste ja nõrkuste teemadel.

5.-6.02 Osales EHL esimees Reemo Voltri Haridusjuhtide kongressil Pärnus.

05.02 Allkirjastati Pärnus Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse vahel Heade Kavatsuste Kokkulepe. Kokkuleppega soovivad pooled väärtustada õpetajaametit, aidata kaasa õpetajaameti kaasajastamisele ning hea töö- ja palgakorralduse kujundamisele üldhariduskoolis.

04.02 R. Voltri osales Võru riigigümnaasiumi loomisel tekkinud küsimuste arutelul Võru linnapea, koolide direktorite ja õpetajatega.

04.02 A. Tiidemann osales sotsiaalministeeriumi eelmise aasta teises pooles alustatud projekti “Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023” infoseminaril, kus tutvustati probleemikaardistuse tulemusi, anti ülevaade arengukava koostamise edasisest protsessist.

Jaanuar

29.01 R. Voltri osales Tartu linna ja Tartu Linnavalitsuse ning EHL ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühingu vahelise kollektiivlepingu allkirjastamisel. Kollektiivlepinguga on võimalik tutvuda aadressil: http://www.tartu.ee/data/Kollektiivleping_nr12_2015.pdf

21.01 EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kohtus HTM-s koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali ja asejuhataja Ruth Opmanniga. Arutluse all olid riigigümnaasiumide loomisega seonduvad probleemid, eelkõige Võru riigigümnaasiumi loomisega tekkinud küsimused.

13.01 EHL juhatuse korraline koosolek