2012.a tegemised

06.november 
EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kohtus haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksooga. Arutati EHL-i  ja ministeeriumi poolseid arusaamu  haridusküsimustes
13.november Aleksandr Tiidemann osales fookusgupi töös, mille eesmärgiks on koos analüütikute, ametiühingute esindajate ning vanemaealisi koondavate liitude esindajatega välja selgitada, milline on täna vanemaealiste inimeste (50 – 74) töövõime ning kas ja kuidas on tagatud vanemaealiste tööhõivevõime edendamine ja säilitamine lähtudes hetkel valitsevast töö-, sotsiaal-, võrdse kohtlemise- ja tervisepoliitikast, arutada põhjalikumalt uuringus esile kerkinud probleeme ning leida lahendusi vanemaealiste tööhõivevõime edendamisele. Uuringu „Vanemaealised tööturul“ tellijaks on Sotsiaalministeerium ja läbiviijaks Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
14.november Aleksandr Tiidemann osales Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni poolt korraldataval seminaril kus tutvustati perioodi 2014–2020 EL vahendite kasutamise eesmärke ja prioriteete. Vt. http://www.struktuurifondid.ee/public/arenguvajadused__final1.pdf , http://www.struktuurifondid.ee/public/launch_event_EE__14_11_2012_final.pdf
15.november  Reemo Voltri kohtus Eesti Õpetajate Liidu esimehe Margit Timakoviga. Kohtumisel leiti, et väga oluline on liitude vahelise koostöö tihendamine 
15.november Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann osalesid Tallinna HaüL poolt korraldatud usaldusisikute  kohtumisel Riigikogu Kultuurikomisjonis esindatud erakondade liikmete, Eesti Linnade Liidu, Haridusministeeriumi ja Rahandus-ministeeriumi esindajatega arutamaks tekkinud segast olukorda haridusmaastikul, mis on seotud õpetajate töö tasustamisega 2013. aastal
20.november  Aleksandr Tiidemann osales Saaremaa Haridustöötajate Liidu üldkoosolekul
20.-21.november  Reemo Voltri osales Haridusportaal.ee korraldatud konverentsil Tartus „”Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses”, kus pidas ka avakõne
21.november  Vaike Parkel osales Hariduse Kutsenõukogu koosolekul
22.november  Reemo Voltri osales Õpetajate Lehe kolleegiumis
26.-28.november  EHL välissekretär Evi Veesaar ja EHL õigussekretär  Vaike Parkel osalesid ETUCE konverentsil, kus kinnitati ka uus ETUCE Komitee aastateks 2013-2016. Eestit esindab komitees Vaike Parkel
27. november  Reemo Voltri osales Lääne Virumaa Haridustöötajate Liidu volikogul
29.november Toimus EHL-i  juhatuse koosolek. Arutati EHL ja Lärarförbundeti 2013 veebruaris toimuva ühisseminariga seotud küsimusi
30.november Reemo Voltri võttis osa ja esines sõnavõtuga VII Omavalitsuste foorumil Tallinnas
   
07.detsember  Reemo Voltri osales Haapsalus ministeeriumi poolt korraldatud maakondlikul infopäeval, kus tutvustati järgmise aasta rahastamisega seonduvat
07.detsember Reemo Voltri osales Pärnumaa Haü volikogu advendilõunal
11. detsember Toimus EHL-i volikogu koosolek
19.detsember Reemo Voltri ja Vaike Parkel käisid ministeeriumi Tallinna esinduses ministri kutsel, kus tutvustati järgmise aasta palgamäärade määrust
19.detsember Reemo Voltri osales Raplamaa Haü volikogul