EHL-i ettepanekud 2019-2020 lõpetamise tingimustega seotud määruste eelnõude kohta