Õpetajate ametiühing: õpetajad nõuavad usalduslikke töösuhteid

Eesti Haridustöötajate Liit PRESSITEADE 28. aprill 2017 G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetajad esitasid ministeeriumile umbusaldusavalduse direktor Aarne Saluveeri suhtes uue palga- ja töökorralduse ühepoolse rakendamise järgselt. EHL nõuab ministeeriumilt „Heade kavatsuste kokkuleppest“ kinnipidamist ja kaasa aitamist hea töökeskkonna kujunemisele koolis. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) esitas täna (28.04.17) haridus- ja teadusministeeriumile oma seisukoha ja arupärimise […]

Aasta lõpuks on õpetajate keskmine palk orienteeruvalt 1300 eurot

21. märtsil toimunud õpetajate 2018. aasta palgaläbirääkimiste I vooru tulemusel lubas ministeerium selle aasta sügisest alammääratõusu 1050 euroni, mille tulemusena loodetakse õpetajate keskmise palga tõusu 1300 euroni. Õpetajate 2018. a. töötasu alammäära läbirääkimiste kokkukutsujaks oli ka sel aastal Eesti Haridustöötajate Liit. Teisteks osapoolteks olid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Linnade Liit, kellest viimased ei omanud […]

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole

11-11-2016 Oleme tänaseks jõudnud olukorda, mis vajab otsustavat tegutsemist. Kui loodav valitsus soovib, et Eesti rahvas jääks kestma jätkuvalt eesrindlikult arenenevas ning heal majanduslikul järjel olevas riigis, peab Eestis antav haridus püsima väga heal tasemel. Paraku on praegu Eestis õpetajate järelkasvuga väga kurvad lood – noori õpetajaid napib ja ametikohale on konkurents väike, et mitte […]

Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni juhtimine usaldati taaskord 4 aastaks Reemo Voltrile

Reedel, 28. oktoobril toimus Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu üldkoosolek, mis on liidu kõrgeim organ. Koosolekutest võtsid osa kõigi 17 liikmesorganisatsiooni esimehed ja juhatused, kokku ligi 80 õpetajat üle Eesti. EHL üldkoosoleku pädevusse kuulub muuhulgas organisatsiooni eesmärkide vastuvõtmine järgmiseks 4-aastaseks perioodiks. Üldkoosolekule järgnes volikogu koosolek, mis valis uue juhatuse koosseisu. Esimehe amet usaldati taaskord Reemo […]

29. septembril toimusid õpetajate töötasu läbirääkimised

29. septembril toimusid õpetajate töötasu läbirääkimised, mis paraku andsid õpetajatele selge signaali, et valitsus ei kavatse oma lubadust õpetajate töötasu osas pidada.  Kuigi ajakirjanduses püütakse jätta muljet nagu haridus oleks meie riigi valitsusele prioriteet, siis arve vaadates sellele kinnitust ei saa. Meeldetuletuseks –  Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist ja valitsus on lubanud, et 2019 aastaks õpetajate […]

EHL: Tervis ongi kalleim vara

PRESSITEADE 20. september 2016   Tervis ongi kalleim vara Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit avaldab toetust tervishoiutöötajate aktsioonile „Tervis on kallis“, millega juhitakse tähelepanu meie tervishoiusüsteemi alarahastamisele ning vajadusele kujunenud olukorda jõuliselt jätkusuutlikumaks muuta. Jagame kindlalt tervishoiutöötajate seisukohta, et riigieelarve tasakaal ei tohi olla tähtsam inimeste tervisest. Eesti tervishoiusüsteem peab olema tulevikku suunatud ning […]

Ametiühingute ühispöördumine pensionireformi küsimuses

15. septembril pöördusid ametiühingud üheskoos peaministri poole lootusega mõjutada vastu võetavaid otsuseid pensionireformi küsimuses. Ühispöördumisele kirjutasid alla Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni TALO, Eesti Haridustöötajate Liit, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit, Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Kaubandus- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit. Ühispöördumist on võimalik lugeda SIIT.

Solidaarsusavaldus: Eesti õpetajate esindusorganisatsioon on seisukohal, et peame ka edaspidi saama süüa Eestis kasvatatud ja toodetud tervislikku toitu.

Eesti Haridustöötajate Liit toetab põllumehi nende võitluses kodumaise toidutootmise säilimise eest ning maapiirkondade probleemidele tähelepanu juhtimisel. Tänasel päeval seovad põllumajandust, tervishoidu ja haridust põhimõtteliselt sarnased probleemid – jätkuv alarahastamine ja lubaduste mittetäitmine. Kui maapiirkondades ei ole töökohti, kaovad sealt nii inimesed, elementaarsed teenused kui ka koolid.  EHL on arvamusel, et selleks, et poliitikud hakkaksid märkama […]

Õpetajate avalik pöördumine valitsuse ja riigikogu poole

Eesti rahvas on haridususku – oleme alati tahtnud, et järgmine põlvkond oleks ikka kõrgemini ja kvaliteetsemalt haritud. See eeldab aga, et järgmise generatsiooni õpetaja on vähemalt sama hea kui eelmise põlvkonna õpetaja. Paraku on praegu Eestis õpetajate järelkasvuga väga kurvad lood – pealekasv puudub ja ametikohale on konkurents väike, et mitte öelda olematu. Elukestva õppe strateegia, […]

Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti õpetajaid esindava Eesti Haridustöötajate Liidu ühisavaldus

PRESSITEADE 5. aprill 2016   Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti õpetajaid esindava Eesti Haridustöötajate Liidu ühisavaldus.   Eesti üldhariduskoolid on piiratud ja suhteliselt nappide ressurssidega saavutanud uskumatult häid tulemusi. Veidi enam kui miljonilise rahvaarvuga väikeriigi hariduskorraldus on tõusnud paarikümne aastaga rahvusvahelise huvi ja imestuse objektiks. Meie koole on iseloomustanud avatus uuendustele ja nendes töötavate […]