Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutab välja konkursi sekretäri-juhiabi kohale

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutab välja konkursi sekretäri-juhiabi kohale, kelle peamiste tööülesannete hulka kuuluvad: •    EHL-i raamatupidamise korraldamine – eelarve koostamine, majandusliku tegevuse analüüsimine ja juhatuse nõustamine, igapäevase majandustegevuse haldamine […]

EHList teadaanne

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhatuse esimehe ametikoht Käesolevaga mina, Sven Rondik, teatan, et ei kandideerinud enam 26.oktoobril 2012.a toimunud  valimistel EHL juhatuse esimehe ametikohale. Olles olnud Eesti haridustöötajate ametiühingute juhatuse […]

EHL toetus streikivatele meditsiinitöötajatele

Eesti Haridustöötajate Liit toetab meditsiinitöötajate õiglast võitlust, mille eesmärgiks on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. Kui 2012.a märtsikuus toimunud õpetajate üleriigilist streiki toetasid aktiivselt ka […]

7. -9. märtsil 2012.a üleriigilisest õpetajate streigist osavõtnute poolt esitatud ettepanekud pedagoogide töötasu tõstmiseks, töötingimuste parandamiseks ja hariduskorralduslike küsimuste paremaks lahendamiseks

1.Riigikogu ja Vabariigi Valitsus -Leida võimalusi ja võtta Riigikogus vastu lisaeelarve tõstmaks õpetajate töötasu alammäärasid 2012.a 20% võrra; -Näha ette 2013.a riigieelarves vajalikud rahalised vahendid õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks alates […]

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9.märtsil 2012.a Õpetajate üleriigilise streigile saab anda hea hinnangu nii korralduse, osavõtjate arvu kui selle kajastamise ning üldsuse poolt antud positiivse hinnangu eest. 7.-9.märtsil 2012.a toimunud […]

Õpetajate streigist – Streik ja “10 käsku”

Õpetajate streigist Streik ja „10 käsku“. Tooksin siinjuures mõned selgitused Liisa Pakosta artikli kohta „Õpetajate streigiõpik. Kümme soovitust ja nõuannet“, mis ilmus 23.veebruari Õpetajate Lehes (vt http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=6922 ). Tegelikult oodanuks […]

Õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

EHL teatab, et üleriigiline streik pedagoogide töötasu tõstmise nõudmiseks toimub ajavahemikus 7.-9.märts 2012.a. Streigi toimumise, sh õiguslike aluste, korraldamise, nõudmiste jm vajaliku kohta leiate teavet streigi korraldamise juhendmaterjalist. NB! Streigist […]